"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ข้อคิดสอนลูกผ่านมหันตภัยสึนามิที่ญี่ปุ่นเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนทั่วโลก แม้ชาวญี่ปุ่นจะเตรียมรับมือมาเป็นอย่างดี เพราะลักษณะภูมิประเทศที่ต้องพร้อมรับความเสี่ยงทุกขณะ แต่ก็มิมีใครคาดการณ์ว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้จะหนักหน่วง และทำให้เกิดสึนามิถาโถมชนิดที่หนักหนาเหลือเกิน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ถึงเรื่อง "สอนลูกอย่างไรจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ" อาจารย์เคยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก พ่อแม่ควรจะนำมาเป็นบทเรียนในการสอนลูกของเราผ่านจากเรื่องราวต่างๆ

"เราสามารถสอนลูกได้มากมาย บอกเขาว่าคนเรามีหลากหลายนะ ประเทศก็มีหลากหลาย ทำให้เขาเข้าใจโลกจริงๆ ว่าโลกอยู่ด้วยกันแบบไหน สอนไปถึงหายนะที่มีมากมาย ทั้ง แผ่นดินไหว สึนามิ แผ่นดินถล่ม น้ำท่วม และยังมีหายนะอื่นอีกมากมายในโลกใบนี้ ฉะนั้นเราควรมีองค์ความรู้เรื่องเหล่านี้ด้วย

ธรรมชาติของเด็กจะต้องถามคำถามจากสิ่งที่เห็น นี่เป็นโอกาสทองเลย พ่อแม่จะได้อธิบายให้ลูกฟัง อาจสมมติให้ลูกเป็นวิศวกร เป็นสถาปนิก แล้วเวลาสร้างตึกขึ้นมา เราจะทำอย่างไร ไม่ใช่สักแต่สร้างเพื่อให้ได้เงิน สร้างตึกเราต้องนึกถึงคนที่อยู่ว่าเขาจะเดือดร้อนปลอดภัยไหม มีจิตสำนึกเพื่อสังคม สิ่งเหล่านี้จะติดตัวไปเมื่อโตขึ้น"

นอกจากนั้น ก่อนคุยพ่อแม่ควรคำนึงถึงวัยของลูกก่อน เพราะถ้าลูกเล็กเกินไปเขาไม่สามารถเข้าใจได้ ในทางตรงกันข้ามเขาอาจจะกลัวภาพข่าวที่เห็นก็ได้ ฉะนั้นต้องระมัดระวังในการรับสื่อของลูกด้วย แต่ถ้าลูกอยู่ในวัยประถมเขาสามารถรับรู้เหตุผลได้แล้ว พ่อแม่ควรอธิบายให้เขาเข้าใจถึงผลกระทบว่าอาจจะเกิดอะไรได้บ้าง แต่ก็ต้องหมั่นสังเกตลูก และอธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้เหมาะกับวัยของลูก เพราะเด็กบางคนอาจมีพื้นนิสัยเป็นเด็กขี้กลัว อาจจะตื่นตระหนกเกินไป หรืออาจเกิดอาการซึมเศร้าได้โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 16 มี.ค. 2554 : 09:35:06  

ความเห็นที่ 1
ข้อคิดดีๆ สอนลูกผ่านเหตุการณ์สึนามิในครั้งนี้

หนึ่ง สอนเรื่องภัยธรรมชาติครั้งนี้เกิดจากอะไร และประเทศญี่ปุ่นมีความเสี่ยงอย่างไร อาจทบทวนกับลูกถึงเหตุการณ์ในบ้านเราที่เคยเกิดเหตุการณ์สึนามิ ปัจจุบันมีข้อมูลมากมายที่พ่อแม่สามารถหยิบยกมาพูดคุยกับลูกได้

สอง สอนถึงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาจจะยกตัวอย่างในบ้านเราว่าควรมีการเตรียมรับมืออย่างไรในเรื่องภัยธรรมชาติ

สาม สอนเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไป อาจเล่าให้ฟังถึงยุคสมัยของคุณ และยุคปัจจุบัน รวมถึงให้ลูกได้มีส่วนร่วมต่อการคาดการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดภัยธรรมชาติอีกมากมายเพราะน้ำมือของมนุษย์

สี่ สอนวิธีการป้องกันตัว และปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธีหากเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้นมาเพื่อให้ลูกมีความรู้และสังเกตความผิดปกติของธรรมชาติที่บอกเหตุ และมีทักษะในเรื่องความปลอดภัยด้านอื่นๆ ด้วย

ห้า ตอบคำถามของลูกทุกครั้ง เพราะเมื่อเด็กพบเห็นภาพเหตุการณ์ ก็จะมีคำถามผุดขึ้นมามากมาย ต้องพยายามตอบคำถามลูก อย่ารำคาญ หรือกลัวว่าลูกจะไม่เข้าใจ

หก ต้องไม่ลืมที่จะใส่เรื่องจิตอาสาให้ลูกด้วย เราสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ไหม อะไรบ้าง เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้ลูกๆ รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยการร่วมบริจาคหรือฝึกให้ช่วยเหลือทางใด ทางหนึ่งที่สามารถทำได้

ความสูญเสียครั้งนี้รุนแรงต่อมนุษยชาติอย่างยิ่ง ไม่มีใครอยากให้เกิดมหันตภัยจากธรรมชาติเยี่ยงนี้ แต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีก ถึงเวลาแล้วจริงๆ ที่เราต้องหันกลับมามองตัวเองด้วยว่า พวกเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้วยหรือไม่.!!!

โดย oOfonOo [ 16 มี.ค. 2554 : 09:36:16 ]

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป