"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณี สี่เผ่าไทศรีสะเกษททท. ขอเชิญสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีสี่เผ่า เคล้าดอกลำดวน ในงาน"เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณี สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ"

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดการจัดงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณี สี่เผ่าไทศรีสะเกษ" ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2554 ณ บริเวณสวนสมเด็จศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

เมืองดอกสำดวน เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีต้นลำดวนขึ้นตามธรรมชาติ อยู่รวมกันหนาแน่นมากกว่า 50,000 ต้น ภายในบริเวณสวนสมเด็จศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสวนสมเด็จแห่งแรกของประเทศไทย และช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี เหล่าต้นลำดวนจะพากันผลิดอกเบ่งบานส่งกลิ่นหอมเย็นทั่วพื้นที่ 237 ไร่ของสวนสมเด็จศรีนครินทร์ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณี สี่เผ่าไทศรีสะเกษ" จะได้สัมผัสกับความงดงามของดอกลำดวนท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีของชนสี่เผ่า ได้แก่ เขมร กวย ลาว และเยอ ซึ่งถ่ายทอดวิถีชีวิตผ่านหมู่บ้านวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การจำหน่ายกิ่งพันธุ์ต้นลำดวน, การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, นิทรรศการภาพเก่า, การแสดงภาพวาดของศิลปินในท้องถิ่น, การประกวดวาดภาพ, การเล่าเรื่องจากวิถีชีวิตศรีสะเกษ, กิจกรรมลานส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ย่าง, การรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบพาแลง พร้อมรับชมการแสดงแสง สี เสียง "ศรีพฤทเธศวร" ในเย็นวันที่ 11-12-13 มีนาคม 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองบัตรพาแลงได้ที่ : ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4561 1591, 0 4561 2018

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 11 มี.ค. 2554 : 08:59:19  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป