"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อารมณ์เสียระวังตายเร็วนักวิจัยในสหรัฐวิเคราะห์ผลการศึกษามากกว่า 160 ชิ้นยืนยันว่า ผู้ที่มีความสุขมักมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวโดยเฉพาะผลการติดตามศึกษานานกว่า 40ปี ที่พบว่าผู้มองโลกในแง่ร้ายที่สุดมักเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

บทความที่ลงในวารสารจิตวิทยาประยุกต์ : สุขภาพและความอยู่ดีกินดี ระบุว่า หลักฐานที่โยงว่าการมีทัศนคติที่ดีและมีความสุขในชีวิตทำให้สุขภาพดีและอายุยืน มีความชัดเจนกว่าหลักฐานที่โยงว่าโรคอ้วนทำให้อายุสั้นศ.กิตติคุณ เอ็ด ดีเนอร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ และคณะได้วิเคราะห์ผลการศึกษาระยะยาวและการทดลองทั้งคนและสัตว์ในแบบต่าง ๆ รวม 8แบบด้วยกัน ส่วนใหญ่สนับสนุนข้อสรุปที่ว่า ความสุขทำให้สุขภาพดีและอายุยืน

ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ติดตามศึกษานักศึกษา5,000คน เป็นเวลานานกว่า 40ปี พบว่า คนมองโลกในแง่ร้ายที่สุดมักเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ขณะที่การทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าอารมณ์เชิงบวกช่วยลดฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียด เพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยให้หัวใจกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วหลังการออกกำลังกายส่วนการทดลองกับสัตว์พบว่า สัตว์ที่อยู่ในสภาพที่ทำให้เครียด เช่น อยู่ในกรงเบียดเสียดกับตัวอื่น มักมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และตายเร็ว นักวิจัยแนะว่าควรเพิ่มเรื่องการมีความสุขเข้าไว้ในหลักการดูแลสุขภาพนอกเหนือจากเรื่องโรคอ้วน การสูบบุหรี่ พฤติกรรมการรับประทานและการออกกำลังกาย


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 7 มี.ค. 2554 : 09:20:24  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป