"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
พาเด็กออกกำลังกาย จะทำคะแนนในห้องเรียนได้ดีขึ้น


วิจัยพบ การออกกำลังกายมีผลเชื่อมโยงถึงสมอง โดยเฉพาะในเด็กอ้วน หากสามารถชวนเด็กอ้วนออกกำลังกายได้ด้วยกิจกรรมสนุกๆ นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการคิด วางแผน ตลอดจนทักษะด้านคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย

งานวิจัยนี้มาจากนักวิจัยแดนอินทรี โดยมาจากปัญหาที่เด็กในสหรัฐอเมริกาถึง 1 ใน 3 มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน เจ้าของการวิจัยนี้จึงมองว่า การออกกำลังกายนั้นควรกลายเป็นส่วนที่สำคัญในชีวิตเด็กๆ ในยุคปัจจุบันได้แล้ว

"งานวิจัยนี้บอกเป็นนัยๆ ว่า เด็กที่ไม่ชอบเคลื่อนไหวนั้นจะทำให้ความสามารถในด้านต่างๆ ลดลง"แคทเทอรีน เดวิส เจ้าของงานวิจัยจาก Georgia Prevention Institute at Georgia Health Sciences University กล่าว "เราต้องการส่งสารไปยังพ่อแม่ว่า คุณต้องให้ลูกๆ ได้มีชีวิตที่สมดุล ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักดูแลร่างกายด้วย"

การวิจัยครั้งนี้ ทีมของเดวิสได้เลือก เด็กน้ำหนักเกิน 171 คนที่อายุระหว่าง 7 - 11 ปี แบ่งเป็นสามกลุ่ม โดยกลุ่มแรกและกลุ่มที่สองจะพามาออกกำลังกายวันละ 20 และ 40 นาทีต่อวันหลังจากเลิกเรียน และมีอีกกลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลย

สำหรับโปรแกรมการออกกำลังกายนั้นก็เน้นที่ความสนุกสนาน และปลอดภัยมากกว่าการให้เด็กๆ มาแข่งขัน หรือโชว์ทักษะด้านกีฬา เช่น เกมที่ได้วิ่ง ฮูล่าฮูป กระโดดเชือก ซึ่งพบว่า 79 เปอร์เซ็นต์ของเด็กๆ มีอัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้น (โดยการวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยได้ประเมินผลเด็กๆ โดยใช้ the Cognitive Assessment System and Woodcock-Johnson Tests of Achievement III ขณะที่เด็กบางคนได้รับการสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI ด้วย)

ผลที่ปรากฏชัดก็คือ ยิ่งเด็กๆ ได้ออกกำลังกายมากเท่าไร คะแนนสอบก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น โดยเฉลี่ยแล้วพบว่าเพิ่มขึ้น 3.8 คะแนน ในเด็กกลุ่มที่ออกกำลังกาย 40 นาทีต่อวันเป็นเวลานาน 3 เดือน ส่วนเด็กกลุ่มที่ออกกำลังกายนาน 20 นาทีต่อวันนั้นได้คะแนนน้อยกว่า

ด้านซาแมนธา เฮลเลอร์ นักโภชนาการ กล่าวให้ความเห็นกับผลการวิจัยดังกล่าวว่า "ควรให้เด็กได้ออกไปข้างนอก และให้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายเช่น ลูกบอล เชือกกระโดด หรือชอล์กเขียนถนน เพื่อให้พวกเขาได้วิ่ง กระโดด และเล่นโดยไม่จำกัดเวลา แล้วพ่อแม่จะเห็นว่าลูกๆ มีความสุข มีความกระตือรือร้น และฉลาดมากขึ้น"

"ร่างกายของเด็กตระหนักดีว่า การออกกำลังกายจำเป็นต่อการพัฒนาของสมองและการพัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกาย เมื่อเราห้ามไม่ให้เด็กออกไปเล่นตามธรรมชาติ และจับพวกเขานั่งหน้าทีวี หรือคอมพิวเตอร์ จะทำให้เด็กๆ กลายเป็นคนเฉื่อยชา และอารมณ์ไม่ดี และนั่นยังมีแนวโน้มว่าพวกเขาจะกลายเป็นเด็กอ้วน และทำคะแนนได้ไม่ดีที่โรงเรียนอีกด้วย"

"เพื่อให้สมองของเด็กได้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เราควรให้เด็กๆ ได้เล่น โดยให้พื้นที่และเวลา เราจำเป็นต้องปิดทีวี โทรศัพท์มือถือ และไอแพด และให้เด็กได้เล่นตามธรรมชาติ นั่นก็คือวิ่งไปรอบๆ และเล่น" เฮลเลอร์กล่าวปิดท้าย

แม้ว่างานวิจัยนี้จะทดสอบในเด็กอ้วนเป็นหลัก แต่นักวิจัยก็เชื่อว่า ในเด็กปกติ ก็จะได้ผลเช่นเดียวกัน

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 2 มี.ค. 2554 : 09:03:37  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป