"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ติด HPV เสี่ยงมะเร็งช่องปาก


ปัจจุบันแพทย์สนับสนุนให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV (human papilloma virus-HPV) แก่เด็กหญิงวัย 12-13 ปี แต่เวลานี้ได้เรียกร้องให้ฉีดวัคซีนดังกล่าวแก่เด็กผู้ชายด้วย หลังพบว่าการติดเชื้อไวรัส HPV ผ่านการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันหรือมีเพศสัมพันธ์ทางปาก (oral sex) เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งช่องปากในกลุ่มชายอายุต่ำกว่า 50 ปีเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา

ศ.มอรา กิลลิสัน แห่งมหาวิทยาลัยมลรัฐโอไฮโอ เปิดเผยว่า ไวรัส HPV เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งช่องปากมากกว่าการสูบบุหรี่ ซึ่งไวรัสดังกล่าวแม้จะเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกราว 70% แต่ยังสามารถทำให้เกิดหูดและมะเร็งชนิดอื่นๆ ได้ด้วย โดยเฉพาะมะเร็งช่องปากและคอหอยที่พบเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ชายอายุน้อยจากเดิมพบในชายอายุมากซึ่งสูบบุหรี่และดื่มสุราอย่างหนัก

ทั้งนี้ ในอังกฤษมีผู้เป็นมะเร็งคอหอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สหรัฐมีผู้ป่วยมะเร็งช่องปากเนื่องจาก HPV เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ในสวีเดนพบผู้ป่วยมะเร็งต่อมทอนซิลสาเหตุจากไวรัส HPV เพียง 25% ในทศวรรษ 1970 และเพิ่มเป็น 90% ช่วงกลางทศวรรษ 2000 โดยผู้ติดเชื้อ HPV 16 มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งคอหอยเพิ่มขึ้นถึง 14 เท่าตัว ยิ่งมีคู่นอนหลายคนยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ HPV


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 25 ก.พ. 2554 : 08:51:50  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป