"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
โรคเบาหวานประเภทที่ 2 ป้องกันได้
จากการสำรวจ ในปี พ.ศ. 2550 คนไทย 757,031 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และอีก 7,178 คน
เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน...เพราะฉะนั้นมาเริ่มดูแลตัวเองด้วยวิธีที่คุณสามารถทำได้ง่าย ๆ ดีกว่าค่ะ

1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จำกัดอาหารหวาน มัน
2. มีกิจกรรมทางกายวันละ 30 นาที 5 วัน ต่อสัปดาห์ โดยอาจเป็นการออกกำลังกาย ทำงานบ้าน
ทำงานอาชีพ หรือการเดินทางที่ได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายก็ได้
3. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

*โรคเบาหวานประเภทที่ 2 คือ ภาวะที่ร่างกายดื้อต่ออินซูลินได้เพียงพอต่อความต้องการ

โดยมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับความอ้วน การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ และการรับประทาน

อาหารที่ไม่เหมาะสม

เอาข้อมูลสุขภาพที่น่าจะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้มาฝากค่ะ ถ้าอย่างไรลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ

จาก นิตยสารขวัญเรือน มุมสุขภาพ
http://www.kwanruen.com

โดยคุณ : kankan เมื่อ 22 ธ.ค. 2551 : 13:42:24  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป