"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
มือถือทำให้เกิดผื่นคันได้
คนที่ติดโทรศัพท์มือถือ แบบที่เห็นครั้งไหนจะต้องมีโทรศัพท์แนบใบหูใบหน้าอยู่เสมอนั้น มีงานวิจัยบอกว่าคุณมีความเสี่ยงกับการเกิดอาการผื่นคันมากกว่าคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือน้อย

สมาคมโรคผิวหนังของประเทศอังกฤษ สนใจปรากฏการณ์ที่ผู้คนใช้เวลาในชีวิตประจำวันกับโทรศัพท์มือถืออย่างมากมาย ว่าอาจส่งผลกระทบบางอย่างต่อผิวหนังได้ ซึ่งเมื่อทำการศึกษาก็พบว่าที่ตั้งสมมุติฐานนั้นจริง เนื่องจากพบกลุ่มคนที่เกิดอาการระคายเคือง หรือแพ้ จนเกิดอาการโรคผื่นคัน ผื่นแดง เพราะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน โดยเฉพาะมีกลุ่มผู้หญิงที่เกิดอาการผิวหนังอักเสบเพราะโทรศัพท์มือถือด้วย เมื่อศึกษาลึกลงไปก็ทำให้ทราบสาเหตุว่าเกิดมาจากอาการแพ้นิกเกิล และจิวเวลรีที่ติดอยู่กับโทรศัพท์ ซึ่งเมื่อสุ่มตัวอย่างโทรศัพท์ที่มีอยู่ในท้องตลาดมาตรวจสอบก็พบว่ามีโทรศัพท์กว่า 10 แบรนด์ดังในประเทศอังกฤษที่มีหน้ากากและแฮนด์เซ็ตที่ทำจากนิกเกิล ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังสำหรับผู้ที่แพ้ได้ ดังนั้นคำแนะนำก็คือลดเวลาใช้โทรศัพท์แนบหน้า แนบหูลง หรือไม่ก็เลือกโทรศัพท์ที่ไม่ทำจากนิกเกิล หรือวัสดุที่ทำให้เกิดอาการแพ้

เม้าธ์ไปคันไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ...

เอามาจาก นิตยสารขวัญเรือนนะคะ

โดยคุณ : kankan เมื่อ 14 พ.ย. 2551 : 11:28:00  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป