"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
มีคู่ครองขี้บ่นเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูงวารสารวิชาการ "วิทยาการโรค ระบาดและสุขภาพชุมชน" ของสหรัฐฯ รายงานว่า การมีคู่ครองขี้บ่น ทำให้เสี่ยงต่ออาการปวดเค้นหัวใจ อันเป็นอาการต้นของโรคหลอดเลือดหัวใจสูงอย่างสำคัญ

คณะนักวิจัยได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาศึกษา หลังจากเคยมีการศึกษาวิจัยมาก่อนว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่น บำรุงสุขภาพหัวใจ

พวกเขาศึกษาด้วยการติดตามดูสุขภาพหัวใจของชายหญิงในวัย 40-50 ปี ที่สุ่มเลือกเอาไม่น้อยกว่า 4,500 คน ซึ่งยังไม่เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อน โดยแบ่งความสัมพันธ์ในครอบครัวออกเป็นพวกๆ เป็นเวลาติดต่อกันนาน 6 ปี

หลังจากการเฝ้าศึกษามานาน 6 ปี ได้พบว่าหนึ่งใน 10 ของทั้งชายและหญิง ปรากฏมีอาการปวดเค้นในหัวใจ และเมื่อแบ่งออกเป็นพวกๆ ตามระดับของความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้ว จะเห็นอย่างชัดเจนว่าการเสี่ยงต่ออาการปวดเค้นหัวใจขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์อันดีหรือเลวด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีเรื่องกวนใจเกี่ยวกับคู่ครองหรือเด็ก จะเสี่ยงต่อโรคหนักเป็นพิเศษ อาจเสี่ยงสูงไม่ต่ำกว่า 3.5 เท่า ส่วนผู้ที่มีปากเสียงกับคู่ครองบ่อยๆ จะเสี่ยงต่อโรคสูงร้อยละ 44


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 12 ม.ค. 2554 : 010:00:32  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป