"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Just to make U smile ..
^__^

1. Brother wanted
A small boy wrote to Santa Claus, 'send me a brother'....
Santa wrote back, 'SEND ME YOUR MOTHER'....

2. Meaning of WIFE
Husband asks, 'Do you know the meaning of WIFE?
It means 'Without Information Fighting Everytime'!'
Wife replies, 'No, it means 'With Idiot For Ever'!!!'

3. Importance of a period
Teacher: 'Do you know the importance of a period?'
Kid: 'Yeah, once my sister said she has missed one, my mom fainted, dad got a heart attack & our driver ran away.'

4. Confident vs. confidential
A young boy asks his Dad, 'What is the difference between confident and confidential?'
Dad says, 'You are my son, I'm confident about that.
Your friend over there, is also my son, that's confidential! '

5. Anger management?
Husband: 'When I get mad at you, you never fight back. How do you control your anger?'
Wife: 'I clean the toilet.'
Husband: 'How does that help?'
Wife: 'I use your toothbrush .'

^__^

โดยคุณ : kankan เมื่อ 30 ธ.ค. 2553 : 15:29:13  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป