"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
7 แบบอย่างของ "พ่อ" ที่ลูกชายควรเอาอย่าง


ในช่วงเดือนของวันพ่อ ขอพูดถึงเรื่องของคนเป็นพ่อกันหน่อย เพราะในปัจจุบันบทบาทของความเป็นพ่อในสังคมไทยค่อยๆ ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ทำการสำรวจบทบาทของพ่อในครอบครัวไทยเมื่อปีที่แล้วว่า จากกลุ่มตัวอย่างพ่อที่มีอายุ 25-60 ปี จำนวน 1,563 ตัวอย่าง พบว่า พ่อส่วนใหญ่ใช้เวลาทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ถึง 70% ใช้เวลาทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง มีเพียง 30 % ขณะที่การใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการพูดคุยหรืออยู่กับลูกและครอบครัว ในช่วงวันทำงานใช้เวลาเพียง 50 นาทีเท่านั้น และในช่วงวันหยุดใช้เวลา 3 ชั่วโมง

จะเห็นได้ว่าบทบาทของพ่อต่อลูกยุคนี้ยังน้อยมาก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วบทบาทหน้าที่ของพ่อต่อลูกมีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อลูกชายและลูกสาว แต่ในครั้งนี้จะขอเน้นเรื่องพ่อกับลูกชาย

แบบอย่างของพ่อที่ส่งอิทธิพลต่อลูกชาย และพฤติกรรมที่ลูกชายควรเอาอย่าง

หนึ่ง ความเป็นสุภาพบุรุษ

ต้องยอมรับว่าในสังคมไทยเรื่องนี้หายไปมากเหลือเกิน ฉะนั้นต้องเริ่มสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็ก การเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่สุด การให้เกียรติสุภาพสตรี ก็สามารถทำได้ด้วยการให้เกียรติภรรยา แม่ หรือผู้หญิงคนอื่นๆ ทั้งในครอบครัวและคนภายนอก สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกซึมซับเข้าไปโดยไม่รู้ตัว และกลายเป็นลักษณะนิสัยติดตัวไปด้วย

สอง ความกล้าหาญ

ในที่นี้ต้องการเน้นในเรื่องความกล้าหาญในเรื่องที่ถูกต้อง เหมาะสม เช่น กล้าที่จะช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าแต่ไม่นับรวมเรื่องที่กล้าบ้าบิ่น หรือกล้าเกินเหตุ หรือความกล้าที่ส่งผลให้คนอื่นเดือดร้อน สิ่งเหล่านี้ไม่นับเป็นเรื่องความกล้าหาญ

สาม ความสมบุกสมบัน

เด็กผู้ชายควรได้รับการฝึกฝนให้แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสมบุกสมบันให้สมกับเป็นลูกผู้ชาย ปัจจุบันเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเด็กเมืองมักเปราะบาง ไม่ค่อยลุย เพราะได้รับการเลี้ยงดูที่ประคบประหงมเกินไป


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 9 ธ.ค. 2553 : 09:08:38  

ความเห็นที่ 1
สี่ ความรับผิดชอบเรื่องเพศ

ต้องสอนให้ลูกเข้าใจเรื่องเพศ รู้ว่าควรจะปฏิบัติกับเพศตรงข้ามอย่างไร เมื่อถึงวันที่มีเพื่อนผู้หญิงควรทำตัวอย่างไร มีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ไม่ชิงสุกก่อนห่าม

ห้า ความกตัญญู

การสอนให้ลูกกตัญญูรู้คุณคนเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเมื่อลูกกตัญญูพ่อแม่ ก็จะทำให้เขาเรียนรู้จักการกตัญญูรู้คุณคนอื่นๆ ด้วย เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ลูกสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างดี ผู้ใหญ่ก็เอ็นดูรักใคร่

หก ความเป็นผู้นำ

บทบาทของการเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเรื่องที่พ่อต้องให้ความสำคัญ และเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนให้กับลูกจากวิถีปฏิบัติ ทั้งบทบาทของการเป็นสามี การเป็นพ่อของลูก การทำงานหาเงินมาดูแลครอบครัว และอย่าลืมสอนด้วยว่าบทบาทของการเป็นผู้ตามก็สำคัญด้วยเช่นกัน

เจ็ด ความเข้มแข็ง

ความเข้มแข็งในที่นี้หมายรวมไปถึงความแข็งแรง อดทน และหนักแน่นด้วย เพราะสรีระร่างกายของผู้ชายแข็งแรงและแข็งแกร่งกว่าผู้หญิงอยู่แล้ว ขณะเดียวกันก็ต้องสอนให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจด้วย เรียกว่าเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ

ทั้ง 7 พฤติกรรมแบบอย่างของพ่อที่ลูกชายควรเอาอย่าง เป็นพฤติกรรมที่ลดน้อยลงในสังคมไทย ส่วนใหญ่ก็เพราะสภาพปัญหาเรื่องความใกล้ชิด ความไม่มีเวลา การเลี้ยงดูที่พ่อปล่อยให้เป็นเรื่องของแม่ซะมากกว่า ทั้งที่จริงบทบาทของความเป็นพ่อสำคัญยิ่ง และบางเรื่องแม่ก็ไม่สามารถทำได้ดีเท่าพ่อ

ผู้ชายทุกคนเป็นพ่อได้ แต่การเป็นพ่อที่ดีไม่ได้เป็นกันได้ทุกคน


โดย oOfonOo [ 9 ธ.ค. 2553 : 09:010:14 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป