"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิน 'ข้าวกล้องสีแดง' ป้องกันโรคเรื้อรัง

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราเต็มไปด้วยมลพิษ อีกทั้งอุปนิสัยการเลือกรับประทานอาหารประเภทผักผลไม้ของคนไทยก็ลดน้อยลง เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาโรคเรื้อรังดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าวกล้องสีแดงที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญของกลุ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระ

อนุมูลอิสระมีทั้งที่เกิดจากภายนอกร่างกาย เช่น รังสี สารเคมี ยาและที่เกิดจากกระบวนการภายในร่างกายเอง เช่น การหายใจ การต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งร่างกายเรามีกลไกการควบคุมอนุมูลอิสระให้เกิดภาวะสมดุลโดยอาศัยกลุ่มเอ็นไซม์เช่น กลูต้าไธโอน ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส คาตาเลสและการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากพืช ผักและผลไม้ เช่น สารกลุ่มฟีนอลิกส์ (phenolics), แคโรทีนอยด์(carotenoids), วิตามินซี และอี (vitamin C, E) เป็นต้น

หากอนุมูลอิสระสูงเกินความสามารถของสารต้านอนุมูลอิสระจะกำจัดได้ จะทำให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเรื้อรังสำคัญ เช่น โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคเบาหวาน อัลไซเมอร์โรคเซลล์ประสาทเสื่อม ตลอดจนโรคมะเร็ง

ข้าวกล้องสีแดงมีสารประกอบกลุ่มฟีนอลิกส์ สามารถลดภาวะเครียด ออกซิเดชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจากองค์ประกอบโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบกลุ่มฟีนอลิกส์ในข้าวกล้องไทยทำหน้าที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระ

นอกจากนี้ยังพบว่าสารกลุ่มฟีนอลิกส์ยังทำหน้าที่ส่งเสริมการทำงานของกลุ่มเอ็นไซม์ต้านออกซิเดชั่นด้วย จากการทดลองในหนูเป็นระยะเวลานาน 2 เดือน พบว่าหนูกลุ่มที่กินอาหารที่มีส่วนผสมของข้าวกล้องสีแดง มีระดับปริมาณตัวบ่งชี้ภาวะต้านออกซิเดชั่นมากกว่าหนูที่กินอาหารตามสูตรมาตรฐาน

นอกจากนี้หนูในกลุ่มที่ได้รับข้าวกล้องไทยสีแดงยังมีระดับตัวบ่งชี้ภาวะเครียดออกซิเดชั่นลดลงด้วย ดังนั้นข้าวกล้องไทยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการป้องกันโรคหลอดเลือด หัวใจเบาหวาน ความจำเสื่อม โรคเสื่อมของเซลล์ประสาทและมะเร็ง ที่มีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระได้

เมื่อเห็นคุณประโยชน์ของข้าวกล้องสีแดงกันแล้ว หากช่วงใดใครที่รู้ตัวเองว่ามีพฤติกรรมรับประทานผักผลไม้ได้น้อย อาจเลือกรับประทานข้าวกล้องสีแดงในการช่วยเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายในการป้องกันภาวะเครียดและป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะคุกคามสุขภาพได้ เป็นการสลับปรับเปลี่ยนบ้างก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีอีกทางหนึ่งค่ะ


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 8 ธ.ค. 2553 : 09:04:010  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป