"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"ใต้ร่มความพอเพียง"


ลองทบทวนการใช้ชีวิตในปีที่ผ่านมาว่า เรากำลังหลงทางหรือมาถูกทาง? นั่นล่ะพอได้คำตอบแล้วเก็บไว้ในใจลองเปลี่ยนตัวเองในแนวทางที่ต้องการ ยิ่งในสังคมเมืองที่มีการแข่งขันเกือบทุกลมหายใจ ชีวิตเอาการพักผ่อนไว้ที่ไหน การพักผ่อนคือการนอนทุกคืน หรือรอวันนอนหลับไม่ตื่นไปตลอดชีวิต ที่บอกมาไม่ได้ต้องการให้เหนื่อยหน่าย...

แต่ชีวิตคือ การเดินทาง ยิ่งเดินถูกทางยิ่งดี เช่นเดียวกับชายคนนี้ ก่อนหน้าเคยเป็นพนักงานเงินเดือน ทุกสิ้นเดือนรอวันที่เงินจะโอนเข้าบัญชี พอกลางเดือนจดปลายเดือนกระเสือกกระสน เพราะเงินในบัญชีลดลงอย่างรวดเร็วเขาถามหาความสุข จริงอยู่ความทุกข์เป็นรสชาติของชีวิตแต่หากเจอแบบนี้ทุกเดือน ๆ คงรับไม่ไหว สุดท้ายพนักงานเงินเดือนอย่างเขาต้องลาออกเพื่อกลับบ้าน ปักหลักหาชีวิตใหม่ ที่มีมากกว่าเงินในบัญชี

"จะต้องมีกิน ก่อนมีตังค์" กระแสพระราชดำรัสตอนหนึ่งของพ่อหลวง ทำให้สงวน มงคลศรีพันเลิศ ได้ฉุกคิดก่อนพลิกผันตัวเองจากพนักงานออฟฟิศหวนคืนบ้านเพื่อหาความหมายของการมีกิน ในที่สุดก็ค้นพบบางสิ่งบางอย่างว่า...ตนเองติดกระดุมแห่งความคิดผิดเม็ดตั้งแต่แรก

กระดุมผิดเม็ดของสงวนไม่ต่างจากค่านิยมของคนในสังคม ที่ต้องการมีเงินและกอบโกยความสุขด้วยเงินในระยะแรกของชีวิตการเป็นพนักงานออฟฟิศ จริงอยู่การคิดรวยอาจทำให้คนหนึ่งคนมีกิน แต่พอนานเข้าอาจไม่รอด และตกอยู่ในอุ้งมือของความโลภ

พอมาทำงานเกษตรกรรมแบบพอเพียงโดยใช้พื้นที่น้อยและคุ้มค่าที่สุด จนประสบความสำเร็จยกย่องให้เป็น "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม จ.กระบี่" ด้วยแนวทางจากพระราชดำริที่คิดก่อนลงมือทำ ส่งผลให้พื้นที่ในการปลูกที่ใช้อยู่คุ้มค่ายิ่ง สังคมเมืองที่มีที่น้อย ๆ สามารถปลูกผักกินเองได้ เช่น การปลูกผักแบบไฮโซ โดยสามารถทำได้ในจานพัดลมกระบอกไม้ไผ่ แก้วโยเกิร์ตใส่ดินปลูก แขวนกันเป็นโมบายหลาย ๆ ชั้นประหยัดพื้นที่

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ใช้แค่เกษตรกรรมแต่สามารถใช้ได้ทุกการทำงานเพราะต้องคิดก่อนทำเมื่อทำพลาดแล้วต้องกลับมาวิเคราะห์ เหมือนการติดกระดุมเสื้อถ้าติดผิดตั้งแต่แรกก็ผิดตลอดมา แต่ถ้าติดผิดแล้วรู้จักแก้ไขมาติดใหม่จะเชี่ยวชาญมากกว่าเดิม

"สิ่งที่การศึกษาไทยควรให้นักเรียนรู้ นอกจากการเรียนในโรงเรียนแล้ว ต้องให้เรียนรู้การใช้ชีวิตจริง เพราะวันนี้เด็กไทยเหมือนหลงทางลืมรากเหง้าของตนเอง หาทางกลับบ้านตัวเองไม่ถูกเห็นได้จากปริมาณเกษตรกรลดลง เพราะค่านิยมของเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาทำงานในเมืองกรุง"

การสอนหลักสูตรพัฒนาการเกษตรตามแนวคิดความพอเพียง ประกอบด้วยองค์ความรู้กว่า 25 แนวคิด ทางศูนย์ได้มีการทดลองก่อนนำมาสอนอย่างได้ผล และพร้อมถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินทำกิน การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช การทำปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน

โดยให้เกษตรกรสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับบัญชีครัวเรือน เน้นให้พึ่งพาตัวเอง ลดค่าใช้จ่ายและเป็นทางเลือกใหม่ได้ด้วยความพอเพียง และพยายามใช้วัตถุดิบในการทำจากท้องถิ่นประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ใบทางปาล์ม ลูกปาล์ม เป็นอาหารสัตว์หรือน้ำมันพืชที่ใช้ในครัวเรือนเป็นส่วนประกอบการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล, ขี้เถ้าจากการเผาฟืน เป็นส่วนผสมน้ำยาล้างจาน


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 7 ธ.ค. 2553 : 09:00:26  

ความเห็นที่ 1
องค์ความรู้เป็นแนวคิดที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา ปัจจุบันคนไทยได้ลืมจนเกือบจะสูญหาย นึกว่าคนไทยมีดีน้อยกว่าต่างชาติ โดยนำมาประยุกต์ใหม่และสร้างจิตสำนึก ที่ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี

"เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงพยายามสอนไม่ให้เราหนีความจริง เพราะการมีกินสำคัญกว่าการร่ำรวย อย่างบางทีเรามองธงชาติไทยก็สามารถสอนเราได้เพราะแดงหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ น้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ ที่เป็นแบบอย่างให้กับพสกนิกร" สงวนกล่าวด้วยความปลื้มปีติ

เกษตรกรหลายคนปลูกทีเยอะ ๆ เพราะเชื่อนายทุนลงทุนทั้งค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลงอะไรอีกหลายอย่าง แต่พอนำมาขายแล้วเกษตรกรไม่ใช่ผู้กำหนดราคา แต่นายทุนเป็นผู้กำหนดให้ได้ราคาที่ตนต้องการเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่เกษตรกรลงทุนไปก็สูญเปล่า ความพอเพียงจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพ่อหลวง สงวนในฐานะที่รับแรงบันดาลใจจากแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวว่า "ในฐานะพสกนิกรขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดนานเท่านาน และข้าพเจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง"

การหาหนทางกลับบ้านของสงวน อาจยากกว่านี้ในการหาแนวทางเพื่อยึดหลักของพื้นดิน ไม่ว่าจะโยนอะไรก็ขึ้นเองได้ ขาวหมายถึงศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม สามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ด้วยแนวพระราชดำริทำให้เขากินอิ่มและเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีและความพอเพียง


โดย oOfonOo [ 7 ธ.ค. 2553 : 09:01:41 ]

ความเห็นที่ 2
สูตรพื้นที่น้อยใช้ได้จริง

1. น้ำยาล้างจานใช้น้ำขี้เถ้า 10 กก. (ขี้เถ้า 3 กก.ต่อน้ำ 20 กก.) /เอ็น 70 1 กก./ผงฟอง 600 กรัม/กรดมะนาว 600 กรัม/กลิ่นมะนาว แล้วแต่ต้องการ/เกลือ 6 ห่อ วิธีทำ คนเอ็น 70 ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันในทางเดียวกัน แล้วใส่เกลือไปทีละนิดจดหมดทุกถุง ต่อมาใส่กรดมะนาว ใส่ผงฟอง ใส่กลิ่นพร้อมใส่ขี้เถ้าไปด้วยคนอีก 5 นาที แล้วตั้งไว้ 1 คืน

2. การปลูกพืชตีกลับหาหน่อกล้วยที่มีลักษณะห่างจากต้นแม่ หรือเป็นต้นที่เก็บผลผลิตแล้วก็ได้ ขุดเอาทั้งต้นและรากเหง้า ระวังอย่าให้ลำต้นเป็นแผล ตัดตั้งแต่เหง้าขึ้นไปยาว 20 ซม. เตรียมหลุมฝังขุดลึก 25 ซม. ปลูกโดยกลับหัวต้นพันธุ์เอายอดแทงลงดิน กลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่มประมาณ 20 วัน ต้นกล้วยจะแทงยอดขึ้นมา 3-4 ต้นในระยะเวลาไล่เลี่ย ข้อดีต้นจะเตี้ยกว่าเดิมเก็บผลผลิตง่าย

3. การเลี้ยงวัว แพะ แกะครบวงจรโดยไม่กินหญ้าโรงเรือนธรรมดาชั้นเดียว มีแคร่สำหรับแพะนอน รางอาหารรางน้ำ วิธีทำ ให้สัตว์กินใบทางปาล์มที่บดย่อยและหมักแล้วใส่รางให้กินอย่างน้อย 2 มื้อต่อวัน ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้บดย่อยลูกปาล์มผสมอีก 20 กก. ต่อการหมักใบทางปาล์ม 100 กก. ด้านแพะ วัวขุน ให้บดย่อยลูกปาล์ม 40 กก. ต่อการหมักใบทางปาล์ม 100 กก.

"แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ใช้แค่เกษตรกรรม แต่สามารถใช้ได้ทุกการทำงานเพราะต้องคิดก่อนทำ เมื่อทำพลาดแล้วต้องกลับมาวิเคราะห์ เหมือนการติดกระดุมเสื้อถ้าติดผิดตั้งแต่แรกก็ผิดตลอดมา แต่ถ้าติดผิดแล้วรู้จักแก้ไขมาติดใหม่จะเชี่ยวชาญมากกว่าเดิม"


โดย oOfonOo [ 7 ธ.ค. 2553 : 09:02:28 ]

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป