"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
หลวงปู่ฝากไว้ หลวงปู่สิม (5)
(๓๓) เรื่องความรู้ของคนเรานั้นมีอยู่สองอย่าง
อย่างหนึ่งคือความรู้ที่แส่สาย ฟุ้งซ่านไปในสิ่งต่างๆ ทั้งในอดีต อนาคต
เรียกว่า “จิตสังขาร” ความปรุงของจิต
ส่วนอีกอันหนึ่งนั้นเป็นความรู้ ที่รู้เรื่องการปรุงแต่งของจิตอีกทีหนึ่ง...
เป็นสภาพที่รู้อยู่ภายใน

โดยคุณ : boontisa เมื่อ 7 ต.ค. 2551 : 13:32:13  

ความเห็นที่ 1
(๓๔) ธรรมะหรือมรรคผล เปรียบเหมือนน้ำอยู่ใต้ดิน
คนบางพวกขุดไปได้เล็กน้อยไม่พบท้อใจเลิก ก็ไม่ได้น้ำ
คนบางพวกขุดไปพอลึกหน่อยดินพังแล้วไม่มีปัญญาแก้ไข เลยขุดไม่ได้ถึงน้ำ
ส่วนผู้ที่มีความพยายาม มีสติปัญญา
เหมือนผู้มีเครื่องมือดี มีความเพียร มีความอดทน ย่อมขุดถึงน้ำได้

โดย boontisa [ 7 ต.ค. 2551 : 13:37:12 ]

ความเห็นที่ 2
(๓๕) กิเลสมันมีอุบายหลายอย่าง ที่มักเอาชนะคนผู้จะปราบมันเสมอ
แทนที่จะปราบมันลง กลับถูกมันปราบเอา

ฉะนั้นวันคืนล่วงไปอย่าให้ล่วงไปเปล่า
ต้องประกอบความเพียรภาวนา
อย่าเห็นแก่กินแก่นอนเป็นใหญ่
ให้มุ่งชำระกิเลสเป็นของจำเป็น เป็นหน้าที่สำคัญ


โดย boontisa [ 7 ต.ค. 2551 : 13:38:08 ]

ความเห็นที่ 3
(๓๖) กิเลสนั้นเหมือนกับปลิงหรือทาก....
ถ้าเราปล่อยให้มันดูดติดอยู่กับตัวเรา โดยไม่มีการแก้ไขแล้ว
ไม่มีวันที่มันจะหลุดออกได้เอง
และก็นับวันจะทำอันตรายให้มากขึ้น

ดังนั้น เราผู้เห็นภัยของกิเลส
ก็จงพยายามภาวนาหาทางขูดดึงกิเลสออกจากตัว
อย่าได้นอนใจปล่อยให้มันดูดติดอยู่เรื่อยไป


โดย boontisa [ 7 ต.ค. 2551 : 13:39:06 ]

ความเห็นที่ 4
(๓๗) ภัยต่างๆ ที่เห็นๆ กันนั้น
อย่างมากก็เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ผ่านไป
แต่ส่วนภัยของกิเลสนั้น ตายแล้วยังไม่หมดภัย
มันยังเป็นภัยข้ามภพข้ามชาติไปอีก ไม่รู้สิ้นสุด
ถ้าเราไม่หาอุบายวิธีกำจัดมัน ให้หมดสิ้นหรือเบาบางไป
เราก็จะประสบภัยจากมันเรื่อยมา

โดย boontisa [ 7 ต.ค. 2551 : 13:39:54 ]

ความเห็นที่ 5
(๓๘) คนเราโดยมากมักถืออุปสรรคเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังใจ
เลยท้อแท้ที่จะแก้ไขปรับปรุง หรือดำเนินกิจการให้รุดหน้าต่อไป

ส่วนผู้ที่มีความเข้มแข็ง หรือทำให้จิตใจของตนเข้มแข็งต่อไป
จะต้องถืออุปสรรคอันตรายต่างๆ
เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างเสริมบารมีของตนให้เพิ่มขึ้น

*** จบ ***

โดย boontisa [ 7 ต.ค. 2551 : 13:43:11 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป