"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
หลวงปู่ฝากไว้ หลวงปู่สิม (3)
(๑๗) เราเกิดมามีอายุเท่านั้นเท่านี้ปี มันเป็นเรื่องที่แล้วมาแล้ว
แต่เวลาข้างหน้ามันขึ้นอยู่กับลมหายใจ กำหนดแน่ไม่ได้…

เมื่อยังมีลมหายใจอยู่ก็อย่าประมาท
พยายามทำจิตใจให้สำรวมระวัง เกิดปัญญาฟาดฟันกิเลสให้หมดไป สิ้นไปอยู่เสมอ


โดยคุณ : boontisa เมื่อ 3 ต.ค. 2551 : 13:34:17  

ความเห็นที่ 1
(๑๘) กาลเวลามันล่วงไปผ่านไป
แต่มันมิได้ล่วงไปเปล่า มันเอาอายุวัยของเราไปด้วย.....

ดังนั้น อย่าประมาทเรื่องกาลเวลา ให้แสวงหาสาระ คือบุญกุศลไว้เสมอๆ
อย่าให้ชีวิตล่วงไปเปล่าประโยชน์


โดย boontisa [ 3 ต.ค. 2551 : 13:35:010 ]

ความเห็นที่ 2
(๑๙) เรื่องการภาวนานั้น
ไม่หมายเอาเพียงรูปร่างภายนอก การนั่งสมาธิตามแบบแผนอย่างเดียว
ซึ่งการนั่งแต่เพียงรูปร่างกายนั้นไม่ยุ่งยาก

ข้อสำคัญอยู่ที่การทำจิตใจตั้งมั่นรู้อยู่ภายใน รวมอยู่ภายใน
รู้ตามเป็นจริงของสิ่งต่างๆ มี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นต้น
จนไม่ยึดมั่นถือมั่นเสียได้


โดย boontisa [ 3 ต.ค. 2551 : 13:36:17 ]

ความเห็นที่ 3
(๒๐) ชีวิตของเราไม่เป็นของยั่งยืน เป็นของที่ต้องตายลงโดยแน่นอน
เวลานี้เราอาจได้ยินข่าวการมรณกรรมของผู้อื่น ของพระอื่น
แต่อีกไม่นาน ข่าวนั้นจะต้องเป็นของเราบ้าง
เพราะชีวิตทุกชีวิตจะต้องเป็นไปในลักษณะนี้ทั้งนั้น ..

ฉะนั้น อย่าประมาทเรื่องความตาย
ให้เร่งภาวนา ทำจิตใจให้หมดกิเลส หมดทุกข์หมดร้อนให้ได้
ก่อนความตายมาถึง


โดย boontisa [ 3 ต.ค. 2551 : 13:38:03 ]

ความเห็นที่ 4
(๒๑) ถึงอย่างไรก็ตาม
เมื่อผู้ใดยังข้องอยู่ในกาม
ลุ่มหลงอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส แล้วจะไม่มีทุกข์มีโทษนั้นอย่าหวัง
เพราะกามนั้นมีคุณน้อย มีโทษมาก
ท่านเปรียบเหมือนหัวงู
ผู้ใดไปใกล้หรือไปเหยียบงูเข้า จะถูกมันกัดทำให้เจ็บปวด
ถ้าเป็นงูพิษก็ทำให้ถึงตายได้


โดย boontisa [ 3 ต.ค. 2551 : 13:39:31 ]

ความเห็นที่ 5
(๒๒) ทางพระสอนให้ละชั่ว ทำความดี
แต่ก็ไม่ให้ติดอยู่ในความดี
ให้บำเพ็ญจิตให้ยิ่งขึ้นจนถึงไม่ติดดีไม่ติดชั่ว จึงจะพ้นโลกนี้ไปได้

ทางพระจึงสอนให้มุ่งภาวนา
ทำจิตให้รวมระวังตั้งมั่น ทำจิตให้มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงด้วยตนเอง
จนถอดถอนอุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ ออกเสีย
จึงจะเป็นไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติ
หมดทุกข์หมดอยากได้โดยแท้จริง


โดย boontisa [ 3 ต.ค. 2551 : 13:41:07 ]

ความเห็นที่ 6
(๒๓) ถ้าเราภาวนาชำระกิเลส โลภ โกรธ หลง ออกไปมากเท่าไร
ก็เท่ากับความเป็นพุทธะ ธัมมะ สังฆะ ของเราเพิ่มขึ้นทุกที

โดย boontisa [ 3 ต.ค. 2551 : 13:41:51 ]

ความเห็นที่ 7
(๒๔) เรื่องของรูปขันธ์มันเป็นของอาศัย อย่าไปตามใจมันนัก
ไม่ว่าจะบำรุงเต็มที่อย่างไร มันก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายอยู่นั่นเอง
จะช้าหรือเร็วก็สุดแต่กรรม
ถ้ามันแปรปรวนก็เยียวยาแก้ไขกันไปตามควร
แต่ด้วยความรู้เท่าทันว่ามันถึงที่สุดของมันแล้ว มันก็ย่อมแก้ไขไม่ได้

ฉะนั้น วิธีจะช่วยไม่ให้เดือดร้อนมาก
ก็โดยฝึกจิตฝึกใจให้กล้า
จนรู้จักปล่อยวางได้


โดย boontisa [ 3 ต.ค. 2551 : 13:43:04 ]

ความเห็นที่ 8
(๒๕) ธรรมดาเหล็กมันจะเกิดสนิม
มันก็เกิดจากภายในจากเนื้อเหล็กนั้นเอง
โรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกัน
ก็ไม่ได้เกิดที่ไหน นอกจากภายในสังขารร่างกายเรานั้นเอง

การจะสู้ศัตรูภายใน
เราก็ต้องบำรุงกำลังภายในของเราให้แข็งแรงไว้เสมอ
ทั้งอวัยวะร่างกายและจิตใจ จึงจะไม่เสียทีต่อข้าศึกนั้น ๆ


โดย boontisa [ 3 ต.ค. 2551 : 13:44:32 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป