"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ใช้กีฬาแก้ปัญหาเรื่องเพศ-ทำแท้ง


ช่วงนี้มีข่าวใหญ่ 2 เรื่อง ที่ผู้คนติดตามกันด้วยใจระทึก เรื่องแรก คือ การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เมืองกว่างโจว ประเทศจีน เรื่องที่สอง คือ ข่าวศพทารกที่เป็นเหยื่อของการทำแท้งที่วัดไผ่เงินฯ ล่าสุดตัวเลขสูงถึง 2002 ศพ สร้างความเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่ง มองดูผิวเผินทั้งสองเรื่อง "กีฬากับการทำแท้ง" ไม่น่าจะเกี่ยวกัน แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งกีฬาสามารถช่วยป้องกันปัญหาการทำแท้งได้ล่ะ?

ที่ผ่านมาบ้านเราไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องการกีฬากันเท่าไร เพราะไปเน้นเรื่องวิชาการมากเกินไป ทั้งที่ควรจะเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว เพราะค่านิยมอยากให้ลูกเรียนเก่ง อยากให้ลูกสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังให้ได้ สุดท้ายก็เข้าไปสู่วงจรกับดักการแข่งขันเรื่องวิชาการ จนกระทั่งไม่สนใจเรื่องกีฬา

ขณะที่โรงเรียนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องกีฬาเช่นกัน เด็กในระบบการศึกษาก็จะได้เรียนกีฬาสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมง ปีละชนิดกีฬา โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีสนามเดียวให้เด็กเล่นกีฬาทุกชนิด แม้จะมีนักเรียนจำนวนหลายพันคน ก็ใช้วิธีสลับกันเล่น

หันมาดูนโยบายภาพรวมของรัฐก็ไม่เอื้อให้เด็กไทยได้เล่นกีฬาเช่นกัน เฉพาะการจัดสรรพื้นที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคนี้ก็น้อยมาก จึงไม่แปลกที่ครอบครัวไหนอยากให้ลูกออกกำลังกายต้องไปเสียเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่ให้เช่าสนามสารพัดชนิดกีฬาที่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด

ประเด็นที่อยากกล่าวถึง คือ เรื่องการเล่นกีฬาในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กยุคนี้ เพราะโดยส่วนตัวเชื่อเต็มหัวใจว่าการเล่นกีฬาสามารถช่วยแก้ปัญหาของชาติได้ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม

ถ้าเด็กได้เล่นกีฬา ได้ออกกำลังกาย พลังของเขาจะถูกใช้ไปในระหว่างวัน ทำให้ไม่ไปหมกมุ่นจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไม่หมกมุ่นเรื่องเพศที่เป็นเรื่องอยากรู้อยากลองของเขา ถ้าพ่อแม่ใส่ใจให้ลูกออกกำลังกายจนเป็นกิจวัตร รวมไปถึงการพูดคุยกับลูกเรื่องเพศอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นเพื่อนลูกในการพูดคุยเรื่องนี้ได้อย่างตรงไปตรงมา จะช่วยป้องกันปัญหาได้ในระดับสำคัญทีเดียว

หลายต่อหลายปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในบ้านเรา เป็นเรื่องที่ภาครัฐทำงานเมื่อปลายเหตุ ไม่ได้ไปกำหนดหรือหาแนวทางป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น ปัญหาเรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าการให้ความรู้เด็กคือการให้ครูสอนวิชาสุขศึกษาก็เพียงพอแล้ว เราก็คงต้องประสบปัญหานี้ยาวนานอีกต่อไป

ว่าแล้วก็หวนให้นึกถึงเพลง กราวกีฬา ที่ประพันธ์โดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ในท่อนฮุก ที่ว่า "กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคน ผลของการฝึกตน เล่นกีฬาสากล ตะละล้า"


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 25 พ.ย. 2553 : 09:07:43  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป