"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
หายใจบรรเทาเครียด

ขั้นตอนง่ายๆ นี้ช่วยบรรเทาอาการเครียดเหมื่อยล้าความกังวล และอารมณ์หงุดหงิด

ขั้นที่ 1 รับรู้การหายใจของตนเอง

ยืนหรือหาที่นั่งสบายๆ หายใจตามปกติ แล้วลองสังเกตว่า

- คุณหายใจทางปากหรือไม่

- คุณหายใจลึกไหม

- คุณงอตัวเวลาหายใจไหม

ประเมินตนเองแล้วทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นที่ 2 ฝึกหายใจด้วยท้อง

วางมือข้างหนึ่งบนท้องน้อย อีกข้างตรงอก หายใจ เข้า-ออกทางจมูก ระหว่างนั้น สังเกตการเคลื่อนไหวของมือ มือที่ว่างตรงหน้าอกไม่ควรขยับมาก ส่วนมือที่วางตรงท้องน้อยควรขยับขึ้นและลง

ขั้นที่ 3 หายใจอย่างผ่อนคลาย

นั่งสบายๆ (ไม่งอตัว) หรือนอนลง หายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับนับ 1,2,3,4,5 และนับอีกครั้งหายใจเข้าออก ด้วยการฝึกแบบนี้คุณจะหายใจได้ลึกขึ้นและสบายขึ้น

ขั้นที่ 4 จิตนาการหายใจ

ขณะหายใจ คิดถึงภาพท้องของคุณที่พองขึ้นและยุบลงอากาศเย็นไหลเข้าไปและอากาศอุ่นๆ ไหลออกมา คุณจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นอย่างประหลาดโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 10 พ.ย. 2553 : 08:52:15  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป