"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ป้องกันการเสียชีวิตจากภัยน้ำท่วมในช่วงเกิดอุทกภัยนอกจากโรคติดต่อที่ควรเฝ้าระวังแล้วในประเด็นของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกน้ำ จมน้ำในกลุ่มเด็กเล็ก คนสูงอายุและคนเมา และอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าช็อต กรมควบคุมโรคจึงมีข้อแนะนำการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำจากภัยน้ำท่วมดังนี้
1.ประชาชนที่ประกอบอาชีพทางน้ำเช่น หาปลา ต้องเข้าพื้นที่น้ำท่วมหรือต้องทำกิจกรรมทางน้ำ ขอให้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันการจมน้ำ เช่น ถังแกลลอนเปล่าปิดฝา ขวดน้ำพลาสติกเปล่าปิดฝา ลูกมะพร้าว ห่วงยาง เสื้อชูชีพหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ช่วยให้ลอยตัวในน้ำได้ เพื่อป้องกันการจมน้ำ
2.ไม่ควรลงเล่นน้ำ ในช่วงน้ำท่วม และผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
3.ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัว หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ต้องมีผู้ดูแล และไม่ปล่อยให้อยู่ตามลำพัง
4.หากพบคนจมน้ำ มีวิธีช่วยที่ถูกต้องดังนี้
4.1 ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ พร้อมโทรแจ้ง 1669 หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
4.2 ตั้งสติอย่าวู่วามลงไปช่วยทันที
4.3 ไม่ควรลงไปในน้ำเพื่อช่วยคนจมน้ำ ควรหาอุปกรณ์ ใกล้ตัวเช่น ไม้ เชือก หรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ช่วยเหลือ และคนจมน้ำลอยตัวได้เพื่อโยนหรือยื่นให้คนจมน้ำ แล้วลากเข้าฝั่งโดยที่คนช่วยเหลืออยู่บนฝั่ง
4.4 กรณีช่วยเหลือผู้จมน้ำด้วยตนเองไม่ได้ หรือ ไม่มีอุปกรณ์ ให้ร้องขอความช่วยเหลือ
4.5 หากจำเป็นต้องลงน้ำไปช่วยเหลือต้องมั่นใจว่าว่ายน้ำเป็น และ ควรมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนำติดตัวไปด้วยเพื่อยื่นให้คนจมน้ำจับแล้วลากเข้าฝั่ง ที่สำคัญไม่ควรสัมผัสคนจมน้ำโดยตรงเพราะอาจจะถูกกอดรัดและจมน้ำไป พร้อมกัน
5.เมื่อช่วยผู้จมน้ำได้แล้ว
5.1 ห้ามจับคนจมน้ำอุ้มพาดบ่าแล้วกระโดดหรือวิ่งไปมาเพื่อให้น้ำออก เพราะน้ำที่ออกมาจะเป็นน้ำจากกระเพาะไม่ใช่จากปอดเด็ก ซึ่งเป็นวิธีที่ผิด เพราะจะทำให้เด็กขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น และเสียชีวิต
5.2 วางคนจมน้ำให้นอนราบ ตะแคงหน้าเอาน้ำออกจากปาก เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง และช่วยหายใจ ด้วยการเป่าลมเข้าออกตามจังหวะหายใจเข้าออก หากสามารถปฏิบัติการกู้ชีพได้ถูกต้องให้ดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอน


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 4 พ.ย. 2553 : 09:00:36  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป