"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ใส่ใจปัญหาความสูงของลูก

หากถามคนเป็นพ่อ…แม่…ว่า “เมื่อลูกเกิดมา..อยากให้ลูกตัวสูงหรือตัวเตี้ย?”

คำตอบที่ได้ก็คือ อยากให้ลูกตัวสูง แต่ในความเป็นจริงความสูงมักเกิดขึ้นได้จากการเลี้ยงดูตั้งแต่ในวับเยาว์ของผู้เป็นพ่อแม่ เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่สืบทอดกันมาของทั้งพ่อและแม่จึงทำให้บางครั้งความคาดหวังที่ลูกจะสูงนั้นดูเป็นไปได้ยาก

เรื่องความสูงกับคนไทย ดูจะเป็นปัญหามาค่อนข้างนมนาน และการที่จะเพิ่มความสูงได้นั้นเหมือนไม่ใช่เรื่องง่ายๆ บางคนอาจถูกเรียกว่า เตี้ย มาตั้งแต่เด็ก ด้วยความเล็ก หรือบางคนอาจสูงเกินมาตรฐานโดยเฉลี่ยด้านความสูงแล้ว แต่ก็ยังถูกมองว่าเตี้ย ดังนั้น มาดูกันว่า อย่างไหน…ที่เรียกว่าเตี้ย และเตี่ยถือว่ามีความผิดปกติหรือไม่?

คำที่แทนความสูงไม่มากหรือว่า “เตี้ย” สามารถแปลความได้ว่า ความสูงของคนๆ นั้นน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งในเด็กจะวัดจากการเทียบกับเด็ก ในวัยเดียวกันในกลุ่มประชากรชาตินั้นๆ ซึ่งสามารถดูได้จากกราฟเจริญเติบโตมาตรฐาน

การเจริญโตโดยปกติเริ่มตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์และหลังคลอด ซึ่งมารดาต้องได้รับสารอาหารที่เหมาะสม มีสุขภาพกายและใจดีส่วนปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเจริญก็คือ พันธุกรรม โภชนาการ จิตใจ อารมณ์ การออกกำลังกายและการทำงานร่วมกับฮอร์โมนหลายชนิด เด็กจะมีการเจริญที่ดีได้ด้วยปัจจัยเหล่านี้ แล้วอัตราเพิ่มความสูงเฉลี่ยของเด็กปกติล่ะ….เป็นเท่าใด

ขวบปีแรก เด็กจะสูงได้ 25 เซนติเมตร เมื่อมีอายุ 1-2 ปีจะสูงได้อีก 10 เซนติเมตร อายุ 2-3 ปี สูงได้ 8 เซนติเมตร อายุ 3-4 ปีสูงได้ 7 เซนติเมตร และอายุมากกว่า 4 ปี จะสูงได้ 5 เซนติเมตร รวมเมื่อเด็กอายุ 4 ปี จะสูงได้55เซนติเมตร เมื่อมีการดื่มนมและออกกำลังกาย ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะสูงขึ้นได้อีก กระทั่งเข้าสู่วันรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ หากเป็นเด็กหญิงจะสูงได้อีกประมาณ 20 เซนติเมตร ส่วนเด็กชายจะสูงได้อีกประมาณ 30 เซนติเมตรโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 29 ต.ค. 2553 : 010:55:18  

ความเห็นที่ 1
ถามต่อไปว่า แล้วเด็กที่มีความสูงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือเตี้ยนั้น มีความผิดปกติของร่างกายหรือไม่ ?

คำตอบก็คือ มีความเป็นไปได้ และเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

กรรมพันธุ์ : เด็กที่มีพ่อหรือแม่ไม่สูง (พ่อสูงน้อยกว่า 160 เซนติเมตร และแม่สูงน้อยกว่า 150 เวนติเมตร), เด็กเข้าวัยรุ่นช้ากว่าเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันและมีประวัติเข้าสู่วันหนุ่มสาวช้าในครอบครัว, มีภาวะขาดฮอร์โมนบางชนิด เช่นภาวะบกพร่องฮอร์โมนการเจริญเติบโต ภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน, เป็นโรคเรื้อรังชนิดต่างๆ เช่นไตวาย เรื้อรัง โรคปอดเรื้อรัง โรคการดูดซึมสารอาหารบกพร่อง, ได้รับยาบางอย่างในขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น สเตียรอยด์, เป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มโรคความผิดปกติของโครโมโซม เช่น ดาวน์ซินโดรม มีความผิดปกติของกระดูก เป็นต้น

การรักษาสามารถทำได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุของตัวเล็กแต่ละคน

เช่น ปัจจัยจากพันธุกรรม เด็กในกลุ่มนี้ไม่มีการรักษาเฉพาะ จึงควรให้เด็กในกลุ่มนี้ไม่มีการรักษาเฉพาะ ฉะนั้น จึงควรให้เด็กรับประทานอาหารให้ครบถ้วน ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อให้ได้ความสูงตามศักยภาพทางพันธุกรรม

ปัจจัยจากการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้ากลุ่มนี้จะมีปัญหาทางด้านจิตใจได้บ่อย โตไม่ทันเพื่อน ไม่มีการพัฒนาการทางเพศเหมือนเพื่อน การรักษาทำได้โดยการให้ฮอร์โมนกระตุ้น

ปัจจัยจากการขาดฮอร์โมน จะทำการตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมนและให้ฮอร์โมนทดแทนตามชนิดที่ขาด

การใช้ฮอร์โมนเจริญเติบโตหรือ Growth hormone มักใช้ในเด็กที่มีภาวการณ์ขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต ซึ่งจะทำให้เด็กมีความสูงปกติเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการกลุ่มเทอร์เนอร์ซึ่งมีความผิดปกติของโครโมโซมเอ็กซ์และพบในผู้หญิง หากไม่รักษาจะมีความสูงประมาณ 135-140 เซนติเมตร เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ถ้าเข้ารับการรักษาตั้งแต่เด็ก ผู้ป่วยจะมีความสูงได้ถึง 150 เซนติเมตร

นอกจากนี้ ในเด็กที่มีประวัติการเจริญเติบโตช้าตั้งแต่ในครรภ์ซึ่งก็คือ มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าปกติ ประมาณ 2.5 กิโลกรัมเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มักจะมีความสูงน้อยกว่าปกติประมาณ 10-15 เซนติเมตร แต่ทำการรักษาด้วยฮอร์โมนจะสูงอีกราว 5-10 เซนติเมตร

ปัญหาเรื่องความสูง อาจกลายเป็นปัญหาระดับชาติได้เพราะเมื่อทุกครั้งที่มีการจัดแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค หรือระดับนานชาติ นักกีฬาจากประเทศไทยมักจะมีความสูงน้อยกว่าชาติอื่นๆ เมื่อรวมปัญหาความอ้วนตั้งแต่ในเด็กแล้ว การกินไม่เลือก ไม่ออกกำลังกาย ได้รับสารอาหารไม่ครบแบบนี้ จะยิ่งส่งผลให้อัตราเฉลี่ยความสูงของคนไทยยิ่งลดลง

ดังนั้น คนเป็นพ่อ…..แม่ จึงควรหันมาใส่ใจปัญหาความสูงของลูกกันให้มากขึ้น


โดย oOfonOo [ 29 ต.ค. 2553 : 010:55:26 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป