"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วิธีอยู่รอดร่วมกัน
อ่านเจอเลยเอามาฝากค่ะ

การทำงานด้วยความรัก และพอใจ
ย่อมได้ผลงานอันน่าภาคภูมิใจ
แต่อย่าให้ความภูมิใจ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

การพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงาน
จะได้ผลดียิ่ง
ถ้าใช้ปัญญา ความกล้า และวิธีการที่เหมาะสมกับตน
ในข้อแม้ที่ต้องใจกว้าง และรู้จักการรอจังหวะที่เหมาะสม

ทำงานให้สุดความสามารถ
ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็น
ทรัพย์เหลือบริจาคให้เพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้
เวลาที่เหลือใช้ช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก
นี้แลวิธีการอยู่รอดร่วมกัน

โดยคุณ : kankan เมื่อ 28 ต.ค. 2553 : 010:04:44  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป