"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วิธีการเลือกซื้อเจลล้างมือ


ขณะนี้ไข้หวัดใหญ่ 2009 ก็ยังระบาดมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่เว้นแต่ละวัน ยังมีคนที่ยังเสียชีวิตกับโรคนี้อีก

สำหรับคนที่ต้องไปไหนมาไหนแล้วจำเป็นที่จะต้องพกพา เจลล้างมือเพื่อช่วยในการป้องกันและง่ายสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างยิ่งแล้ว ซึ่งแน่นอนใครหลายคนอาจจะว่ามีราคาแพงเพราะก็ถูกสุดขวดเล็กๆ ก็ปาเข้าไปเป็น 50 บาทไปแล้ว นอกจากการที่ต้องดูแลด้วยวิธีอย่างอื่นแล้ว เช่นกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หรือการล้างมือบ่อยๆ

ล่าสุดบรรดาผู้ที่เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ที่วิทยาลัยแพทย์ฝั่งอังกฤษได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ประสิทธิภาพของเจลล้างมือตลอดจนการเลือกและการใช้เจลล้างมือให้มีประสิทธิภาพนั้นควรมีวิธีอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เจลมีส่วนผสมของแอลกฮอล์ ซึ่งจะทำลายเปลือกหุ้มของไวรัสตัวร้าย ทำให้สิ้นฤทธิ์ วิธีนี้จึงช่วยป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้

การเลือกซื้อเจลล้างมือ แนะนำให้เลือกที่มีส่วน ผสมของแอลกอฮอล์ชนิดเอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการฆ่าเชื่อโรค และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เมื่อต้องใช้หรือหยิบจับอาหารเพื่อรับประทาน

อย่างไรก็ตามใช้เจลล้างมือหลายๆครั้งตลอดทั้งวัน แอลกฮอล์อาจทำให้ผิงหนังของเราแห้งจนเกินไปได้ หรืออาจทำให้ผิวแตกได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคตามมาได้ ดังนั้นหลังจากใช้เจลล้างมือแล้ว ควรหามอยส์เจอไร้เซอร์มาทา เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นของผิวไม่ให้แตก

ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ ห่างไกลจากไข้หวัด 2009โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 26 ต.ค. 2553 : 08:57:06  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป