"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กดข้อนิ้วรักษา 9 โรค


การกดจุดตามหลักแพทย์แผนจีน เป็นวิธีการรักษาโรคที่ได้รับการสืบทอดกันมาหลายพันปี เรามีวิธีกดข้อนิ้วมือเพื่อเยียวยาโรคมาแนะนำ

1. โรคตับ กดคลึงข้อทั้งสองของหัวแม่มือขวา

2. หูอื้อ กดคลึงข้อทั้งสามของนิ้วนางทั้งสองข้าง

3. ปวดเข่า กดคลึงด้านข้างข้อทั้งสามของนิ้วก้อยมือซ้าย

4. เบาหวาน กดคลึงข้อสองของหัวแม่มือซ้าย

5. ความดันโลหิตสูง กดคลึงโคนนิ้วก้อยซ้าย

6. หัวใจ กดคลึงข้อทั้งสามของนิ้วก้อยมือซ้าย

7. ปวดระดู กดคลึงข้อทั้งสามของนิ้วกลางมือขวา

8. ตาเมื่อย กดคลึงข้อทั้งสามของนิ้วกลางมือขวา

9. เสริมพลังแก่พลังร่างกาย กดคลึงข้อทั้งสามของนิ้วกลางมือซ้าย

แต่ละจุดให้กดคลึงครั้งละ 3 นาที ทำวันละ 1- 2 ครั้ง แต่ถ้ามีไข้หรือนิ้วมือมีบาดแผลควรหยุดทำ

นอกจากกดจุดแล้ว การออกกำลังกายด้วยการรำไทเก๊ก ซี่กง หรือรำกระบอง ก็เป็นแนวทางป้องกันโรคได้ชะงักนักโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 20 ต.ค. 2553 : 09:13:00  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป