"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
“ปวดท้อง” บอกโรค

อาการ “ปวดท้อง” สามารถบอกโรคได้จริงๆ นะ การปวดท้องบริเวณไหน สามารถเป็นสัญญาณเตือนบอกโรคอะไรได้บ้าง

ถ้าปวดท้องด้านซ้ายบน อาจเป็นสัญญาณบอกถึงโรคท้องผูกโรคแผลในกระเพราะอาหาร

ถ้าปวดท้องด้านซ้ายล่างที่มาพร้อมกับอาการท้องร่วง – ท้องผูกอาจเป็นสัญญาณบอกถึงโรคลำใส้ใหญ่อักเสบ

ถ้าปวดท้องตรงกลาง อาจเป็นสัญญาณบอกถึงโรคที่เกิดขึ้นบริเวณลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ หรือโรคมะเร็งลำไส้ได้

ถ้าปวดท้องแถวใต้ซี่โครง อาจเป็นสัญญาณบอกถึงโรคกระเพราะอาหารเป็นต้นโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 18 ต.ค. 2553 : 010:20:03  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป