"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ทำไมต้องเป็นส้ม
การได้รับวิตามิน เกลื่อแร่ และสารอาหารอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจากอาหารตามธรรมชาติจะดีกว่าที่จะได้จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การปรับวิถีชีวิตและกินอาหารเพื่อสุขภาพจะช่วยป้องกันโรคทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการจะส่งเสริมให้ประชาชนเลือกกินอาหารที่อุดมด้วยพืช ผัก ผลไม้ เช่นส้ม ซึ่งประกอบไปด้วย วิตามินซี โฟเลท เลกติก โพแตนเซียม และสารพฤกษเคมีอื่นๆ อีกมากมาย

ส้มเป็นแหล่งสำคัญของวิตามินซี ซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้จะต้องได้รับจากอาหารหรือในรูปของเม็ดยา วิตามินซี วิตามินซีมีบทบาทสำคัญหลายอย่างในร่างกายเช่น เป็นสารแอนติออกซิแดนท์ วิตามินซีช่วยกำจัดอนุมูลอิสระ (ที่ทำลายเซลล์และอวัยวะต่างๆ ทำให้แก่เร็ว ทำให้เกิดมะเร็ง) วิตามันซี เป็นสารแอนติออกซิเดนท์ที่มีพลังมากตัวหนึ่ง สร้างสารคอลลาเจน คอลลาเจน เป็นพื้นฐานสำคัญของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทุกชนิด ซึ่งจะยึดเหนี่ยวส่วนต่างๆ ในร่างกายเข้าด้วยกัน การขาดวิตามินซีมีผลทำให้เกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน และอื่นๆ ระบบภูมิคุ้มกัน วิตามินซีจำเป็นสำหรับระบบภูมิคุ้มกันเกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดขาว ที่เซลล์ ฯลฯ การปราศจากวิตาซีในปริมาณที่พอเหมาะแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันโรคจะทำงานไม่ได้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด สารแอนติออกซิแดนท์ของวิตามินซี จะช่วยให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งรวมถึงหลอดเลือดแข็งแรงและมีความยืดหยุ่น จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดโป่งพอง โรคหลอดเลือดและสมอง ฯลฯ และปัญหาอื่นๆได้

เนื่องจากวิตามินซี มีมากในส้มชนิดต่างๆ การกินส้มไม่ว่าจะเป็นส้มชนิดใดย่อมได้วิตามินซีเช่นกัน ดังนั้นจึงควรกินส้มประจำ เพื่อร่างกายจะได้ไม่ขาดวิตามินซีโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 14 ต.ค. 2553 : 09:39:20  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป