"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รู้ทัน “มะเร็ง” ร้าย

มีสถิติน่าสนใจเรื่องโรคมะเร็งจากองค์การอนามัยโลกมาฝากกัน ทราบหรือไม่ว่าโรคมะเร็งแบ่งออกได้มากกว่า 100 ชนิด ภายในปี พ.ศ. 2553 มะเร็งจะกลายเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 แทนที่โรคหัวใจ

1 ใน 5 ของผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกเกิดจากการติดเชื้อเรื้อรัง เช่น เชื้อเอชพีวี สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก และเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ที่นำไปสู่มะเร็งตับ

1 ใน 3 ของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นสามารถรักษาได้ หากตรวจพบระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาที่เหมาะสม

มะเร็งกว่าร้อนละ 40 ป้องกันได้โดยการไม่สูบบุรี่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกาย และป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค

จากสถิติทั่วโลก มะเร็งคือโรคที่คร่าชีวิตมนุษย์มากถึง 1 ใน 8 นั่นหมายความว่า ในผู้เสียชีวิตทุกๆ 8 ราย จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 1 รายเสมอ

แม้จะเป็นโรคร้ายที่แสนน่ากลัว แต่มะเร็งก็ยังมีหนทางรักษา และการป้องกันที่ดีที่สุดก็เริ่มจากตัวเราโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 1 ต.ค. 2553 : 09:37:04  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป