"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เชื่อหรือไหม…เปลือกไข่มีประโยชน์

ประโยชน์ที่ส่าไม่ไช่หมายถึงการเอาเปลือกไข่ไปทาสีวาดหน้าตาเป็นตัวตลกเล่น แต่เป็นประโยชน์ที่ร่างกายจะได้พลังงานจากการกินเจ้าเปลือกเข้าไป ด้วยการเอาเปลือกไข่มาล้างให้สะอาดย่างให้ร้อนแล้วตำบดจนแห้งเป็นผง (หรือถ้าใครกว่ามันดำก็เปลี่ยนเป็นอบแทน) จากนั้นก็เอาไปหุงปนข้าว คุณจะได้ข้าวที่เสริมแคลเซียมมาอย่างดี เหมาะสำหรับเด็กคนแก่ และคนที่ทำงานอย่างหนักทุกคนโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 29 ก.ย. 2553 : 09:02:36  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป