"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เกลือบำบัด แก้หอบหืด


มีบางรายงานกล่าวเอาไว้ว่า การบำบัดในถ้ำเกลือธรรมชาติ (Speleotherapy)ช่วยให้ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมีอาการดีขึ้นได้ และการบำบัดเพียง 45 นาที จะได้ประโยชน์เท่ากับการนั่งเล่นสูดอากาศริมทะเลถึง 3 วัน

ปัจจุบันมีบริการถ้ำเกลือเพื่อสุขภาพแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชีย โดยการจำลองสภาพถ้ำเกลือธรรมชาติในรูปของห้องอบตัวในสปา มีการควบคุมอณูเกลือแห้งบริสุทธิ์ในบรรยากาศที่มีความหนาแน่น 1 – 5 ไมครอน เมื่อผู้ป่วยสูดเอาอณูเกลือเข้าไปจะเกิดประจุลบเข้าไปช่วยแยกสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะถูกกำจัดทิ้งทางการไอ จาม และทางเสหะ เหมาะกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ภูมิแพ้ ไอจากบุหรี่ ไซนัสอักเสบ อาการแพ้ฝุ่นหรือละอองเกสร โรคติดเชื้อในหู คอ จมูก รวมทั้งโรคเครียดและอ่อนเพลียเรื้อรัง ส่วนผู้ป่วยที่ไม่แนะนำให้บำบัดด้วยเกลือ ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง วัณโรค มะเร็ง โรคทางจิตเวช สตรีมีครรภ์ และผู้มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 22 ก.ย. 2553 : 11:16:52  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป