"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เมื่อ “อึ” บอกโรคเมื่อ “อึ” บอกโรค

อึ ของเสียจากร่างกายที่เป็นมากกว่าซากอารยธรรมที่ถูกหมางเมิน เผยสัญญาณสุขภาพของตัวเองได้ เพียงแค่สละเวลาหันไปมอง (ก่อนที่จะกดชักโครก)

อึไอศกรีมโคน เกิดจากการเกร็งขณะขับถ่าย อึจึงมียอดแหลมเมือนกรวย ทำบ่อยๆไม่ดีต่อปลายทวารหนักและส่งให้เกิดริดสีดวงได้

อึเพิ่มสมรรถนะ จะรุกฆาตทุกครั้งก่อนถึงเวลาสำคัญๆ มักจะออกมาในรูปของเหลวกว่าปกติ เป็นอึที่ช่วยสร้างความมั่นใจ หรืออึที่ช่วยคลายเครียด

อึทะเลสาบสีเลือด มีสีแดงคล้ำ เนื่องจากมีเลือดปน อาจมีสาเหตุจากความเครียด มีแผลบริเวณลำไส้ หรือเป็นสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ เมื่อพบสัญญาณเตือนบ่อยๆ ควรพบแพยท์เพื่อหาสาเหตุโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 20 ก.ย. 2553 : 09:23:14  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป