"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อาหารลดการมีลูกยาก


รับเปลี่ยนอาหารที่กินเพียงเล็กน้อย ช่วยแก้ไขการตกไข่ไม่สม่ำเสมอซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะมีบุตรยาก เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์

เดิม : เนื้อไก่

เปลี่ยนเป็น : เบอร์เกอร์ผัก

ธาตุเหล็กไม่ได้มีอยู่ในเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียว แต่ยังพบในผักด้วย พบว่า ธาตุเหล็กช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์เพราะสำคัญต่อการเจริญเติบโตของไข่ช่วงตกไข่ แต่ไขมันและโปรตีนในเนื้อวัวและเนื้อสัตว์ปีกอาจส่งผลร้ายต่อระดับฮอร์โมนจนทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากธาตุเหล็กไม่เต็มที่ไม่จำเป็นต้องงดเนื้อสัตว์ เพียงกินผัก ลูกเกด หรือถั่วแทนเนื้อสัตว์วันละหนึ่งหน่วยบริโภคโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 17 ก.ย. 2553 : 09:42:55  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป