"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
7 เรื่องน่ารู้ น้ำมัน ที่มันไม่ธรรมดา


คุณเคยสงสัยมั๊ยว่า น้ำมันพืชหลากหลายชนิดที่วางจำหน่ายในปัจจุบันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและควรจะใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกน้ำมันพืชสักขวด 7 เรื่องต่อไปนี้ น่าจะให้คำตอบที่ชัดเจนแก่คุณได้

1. ทุกๆ น้ำหนัก 1 กรัมของน้ำมันพืชทุกชนิดให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี เท่ากัน

2. ไม่ว่าขวดไหน…ก็ไร้คอเรสเตอรอล เพราะพืชไม่สามารถสังเคราะห์คอเลสเตอรอลได้ น้ำมันพืชจึงไม่มีคอเลสเตอรอล

3. สีของนำมันไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ สีที่อ่อนหรือสีเข้มของน้ำมันมาจากสีของวัตถุดิบที่นำมาผลิตไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกคุณภาพหรือประโยชน์ของน้ำมัน เช่น ผลมะกอกสีเขียว – น้ำมันมันมะกอกจึงมีสีเหลืองอมเขียว รำข้าวมีสีน้ำตาล – น้ำมันรำข้าวจึงมีสีเหลืองอมน้ำตาล เมล็ดทานตะวันมีสีขาวนวล-น้ำมันทานตะวันจึงมีสีเหลืองอ่อน

4. น้ำมันทุกชนิดประกอบไปด้วยกรดไขมันทั้ง 3 ชนิดเหมือนกัน คือ กรดไขมันอิ่มตัว (SFA) กรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว (MUFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง (PUFA) ในสัดส่วนที่ต่างกัน ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (AHA) และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศ ในพระบรมราชชูปถัมภ์ แนะนำทำให้บริโภคนำมันและไขมันที่มีสัดส่วนของกรดไขมัน MUFA สูงเพราะจะช่วยลดแต่คอเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL–C) โดยไม่ลดคอเลสเตอรอลตัวดี (HDL–C) ในร่างกายซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ น้ำมันพืชที่จัดอยู่ในกลุ่ม MUFA สูง ได้แก่ น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลา และน้ำมันรำข้าว

5. ไขข้อสงสัยเรื่อง โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 โอเมก้า 9 โอเมก้า 3,6 ที่มีในน้ำมันพืชก็คือกรดไขมันกลุ่ม PUFA นั้นเอง และโอเมก้า 9 ก็คือกรดไขมันกลุ่ม MUFA ดังนั้นจากข้อมูลในข้อ 4 จึงสรุปได้ว่า นำมันพืชส่วนใหญ่มีทั้งโอเมก้า 3,6,9 เหมือนกัน จะต่างกันที่สัดส่วนของโอเมก้าแต่ละชนิด ถ้าจะเลือกน้ำมันพืชที่ดีต่อสุขภาพ ก็ควรเลือกน้ำมันพืชที่มีโอเมก้า 9 สูง หรือมีกรดไขมัน MUFA สูงนั่นเอง สำหรับโอเมก้า 3 ที่มีในน้ำมันพืช เป็นคนละตัวกับโอเมก้า 3 ที่มีอยู่ในน้ำมันตับปลา (EPA และ DHA) เพราะมีโครงสร้างในโมเลกุลต่างกันโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 14 ก.ย. 2553 : 09:09:45  

ความเห็นที่ 1
6. วิตามันและสารอาหาร…ของดีที่มีในน้ำมันพืช นำมันพืชทุกชนิดจะมีวิตามินอีเป็นพื้นฐาน ถ้าอยากได้วิตามินและสารอาหารอื่นเพิ่มเติม ก็เลือกได้จากตารางนี้

ชนิดของน้ำมัน วิตามันอี โพลีฟีนอล โอรีซานอล ไฟโตสเตอรอล
โทโคฟีรอล โทโคไตนอีนอล
น้ำมันมะกอก 153 - 62 - 2,210
น้ำมันรำข้าว 201 419 - 3,000 18,300
น้ำมันถั่วเหลือง 946 - - - 2,930
น้ำมันทานตะวัน 411 - - - 1,000
น้ำมันข้าวโพด 143 - - - 9,6807. จุดเกิดควัน (Smoke Point) เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ เพราะเป็นตัวใช้วัดระดับการทนต่อความร้อนของน้ำมัน ถ้าเลือกใช้น้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูงอย่างน้ำมันรำข้าวก็สามารถใช้ทำอาหารได้ทุกเมนู ไม่ว่าทอด หรือผัดไฟแดง ผัดเครื่องแกง หมักอาหารหรือทำน้ำสลัด โดยไม่ต้องแยกใช้น้ำมันสำหรับทอด สำหรับผัดอย่างละขวดให้ยุ่งยากโดย oOfonOo [ 14 ก.ย. 2553 : 09:13:49 ]

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป