"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ไฮไลท์ หรือ ทำร้าย เส้นผม

ผิวผมจะถูกทำลาย ทำให้ผมไม่เรียบ หยาบ เมื่อสัมผัส ความลื่น ความเงาจะหมดไป
เส้นผมเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิต เจ้าของผมจะเหมือนไร้ชีวิตเมื่อเส้นผมไม่อยู่ในสภาพ ที่ใจคิด ในปัจจุบันการเปลี่ยนสีผมเป็นผมหงอกขาวตามวัยเป็นสิ่งที่หลายคนทำใจไม่ได้ แต่การเปลี่ยนสีตามกระแสนิยมกลับทำให้เจ้าของผม พึงพอใจ

รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เส้นผมเป็นสิ่งพิเศษของชีวิตที่ต้องดูแลหลายขั้นตอน ต้องสระให้สะอาด สลวย เงางาม ตัด ดัดและจัดทรงผมให้รับกับใบหน้า แต่เมื่อมีการชี้นำของธุรกิจแฟชั่นเส้นผม การจัดแต่งเส้นผมจึงเปลี่ยนไปตามกระแส จากผมเรียบสลวย สยาย กลายเป็นผมยุ่งเหยิง ชี้ตั้ง อย่างไร้ทิศทาง

เส้นผมของวัยรุ่นและวัยทำงานเกือบทุกคนกำลังถูกทำทารุณกรรมอย่างหนัก ด้วยการฟอกกัดสีผม ภาษาทันสมัย คือ การทำ ไฮไลต์ เป็นการสร้างจุดเด่นจากการเปลี่ยนสีผม ซึ่งอาจทำเป็นสีเดียวหรือหลายระดับสีก็ได้

สีของเส้นผมสร้างจากเซลล์สร้างเม็ดสี ส่งสีเข้าในแกนผม โดย เม็ดสีมี 2 ชนิด คือ ยูเมลานิน เม็ดสีดำ และฟิโอเมลานิน สีจะกระจายอยู่ในใยผม จำนวนและการกระจายของสีทั้งสองแตกต่างกันตามพันธุกรรม ในคนเอเชียผมดำมีเม็ดสียูเมลานินกระจาย แน่นกลบเม็ดสีแดง ของฟิโอเมลานิน ส่วนคนผิวขาวผมสีทองมีเม็ดสียูเมลานินน้อยจึงเห็นสีของฟิโอเมลานินซึ่งมีสีแดง

ในคนผมหงอก การย้อมผมจะทำได้ง่ายหลายท่านย้อมเองใช้เวลาเพียง 30 นาทีผมก็จะดำ คุณภาพผมก็ยังคงเดิม ส่วนการทำไฮไลต์ กระบวนการจะแตกต่างกับการย้อมผม ต้องฟอกสียูเมลานินออกให้หมด จึงเห็นสีแดงของเม็ดสีฟิโอเมลานิน สีผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและสีทอง

ขบวนการฟอกสีเป็นปฏิกิริยาเคมีแบบออกซิเดชั่นเกิดภายในแกนผม สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะซึมผ่านผิวผมซึ่งเกิดช่องว่างจากสภาพด่างของน้ำแอมโมเนีย จะปล่อยประจุออกซิเจนให้ยูเมลานินเป็นออกซียูเมลานินซึ่งไม่มีสี

รศ.พญ.พรทิพย์ กล่าวว่า สีผมมี 10 ระดับสี คือ ดำ น้ำตาล น้ำตาลแดงเข้ม น้ำตาลแดง น้ำตาลแดงอ่อน สีทองเข้ม สีทอง สีทองอ่อน สีทองอ่อนมาก และสีทองอ่อนที่สุด

การฟอกสีผมจะค่อยเปลี่ยนไล่ลดสีลงตามระดับ สารฟอกสีผม คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีจำหน่ายเพื่อให้ใช้เอง จะมีปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 3 ร้อยละ 6 หรือ 12 สามารถลดระดับสีได้ 2-3 ระดับ ถ้าใช้ตามคำแนะนำจะปลอดภัย แต่ในร้านทำผมอาจใช้ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในความเข้มข้นสูงมาก เมื่อลูกค้าต้องการลดสีผมให้อ่อนลงหลายระดับในการฟอกกัดสีผมครั้งเดียวจึงเกิดปัญหาผมเสีย ตามมา เพราะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในความ เข้มข้นสูงมาก และการ แช่ผมในน้ำแอมโมเนีย นาน ๆ จะทำลายพันธะไดซัลไฟด์ของโปรตีนผิวผมและใยผม

หลังไฮไลต์นอกจากสีผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีทอง ไฟฟ้าสถิตบนผิวผมเพิ่มขึ้น ผมจึงฟูเมื่อแห้งและพันกันเมื่อเปียกน้ำ และการทำลายของใยผมทำให้เส้นผมเปราะขาดง่ายโดยเฉพาะเมื่อผมเปียก เส้นผมซึ่งสูญเสียโปรตีนไปจะอมน้ำมากและแห้งช้า แต่ผมไม่สามารถเก็บกักความชื้นได้จึงแห้ง กรอบ และหัก

การฟอกกัดสีผมต้องทำโดยผู้ชำนาญทำด้วยความระมัดระวังไม่ทำลายเส้นผม กรณีผมดำต้องการผมเป็นสีทอง การฟอกสีต้องทำเป็นขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไป อาจต้องทำ 3 ครั้ง ครั้งแรกฟอกสีดำเป็นสีน้ำตาลแดง ครั้งที่ 2 ฟอกผมสีน้ำตาลแดงให้เป็นสีทองประกายส้ม และครั้งที่ 3 ฟอกผมสีทองประกายส้มเป็นสีเหลืองทอง เพราะถ้าทำในครั้งเดียวเส้นผมจะไม่สามารถทนต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือสารออกซิไดซ์ อื่นได้.


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 8 ก.ย. 2553 : 08:40:41  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป