"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เคล็ดลับในการรักษาความดันโลหิตสูง

1. ตรวจวัดความดันเป็นระยะ

2. รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ โดยการลดน้ำหนักลง 10% สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน

3. งดอาหารเค็มหรือเกลือไม่ควรได้รับเกลือเกิน 6 กรับต่อวัน

4. รับประทานอาหารไขมันต่ำ

5. งดสูบบุหรี่

6. รับประทานยาตามแพทย์สั่ง

7. ไปตามแพทย์นัด

8. ออกกำลังกายตามแพทย์แนะนำ โดยการออกกำลังกายวันล่ะ 30 – 45 นาที สัปดาห์ละ 3 – 5 วัน

9. รับประทานอาหารที่มีเกลือโพสเทสเวียม

10.แนะนำให้พาพ่อแม่พี่น้องและลูกไปตรวจความดันโลหิตโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 31 ส.ค. 2553 : 08:51:49  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป