"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
22 กันยายน วันแรดโลก

🦏"วันแรดโลก” 🌍
หรือ "WORLD RHINO DAY”
ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี
เพื่อตอกย้ำให้ตระหนักถึงการลดจำนวนของประชากรแรด ที่มีสาเหตุหลักมาจากการล่าโดยน้ำมือมนุษย์
🦏
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประจำประเทศไทย หรือ WWF รายงานข้อมูลล่าสุดว่า ปัจจุบันจำนวนประชากรแรดทั่วโลกเหลืออยู่ไม่ถึง 30,000 ตัว ได้แก่ แรดอินเดีย มีประชากรเหลืออยู่ราว 3,300 ตัว แรดดำ 5,000 ตัว แรดขาว 20,400 ตัว และแรดชวา ปัจจุบันมีจำนวนประชากรที่สำรวจได้เพียง 44 ตัวเท่านั้น พบหลงเหลือในอุทยานแห่งชาติอูจุงกูลน เกาะชวา อินโดนีเซีย
🦏
ซึ่งครั้งหนึ่งแรดชวา และ แรดสุมาตรา(กระซู่) นั้นเคยอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว จากหลักฐานชิ้นสุดท้ายเมื่อปี 2540 มีรายงานว่าพบร่องรอยของแรดสุมาตราบริเวณป่าฮาลา-บาลา ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดยะลาและนราธิวาส
🦏
"แรด" เป็นสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่อันดับสองของโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันตกอยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ สาเหตุมาจากการถูกล่าเพื่อนำนอของแรดไปขาย ในรูปแบบของเครื่องประดับต่าง ๆ หรือนำไปเป็นส่วนผสมของยาตามความเชื่อ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Deafthaifoundation

โดยคุณ : Admin เมื่อ 22 กันยายน 2021 : 21:7:33  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป