"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Finance Leadership Program Global Business Challenge 2021 (GBC FLP)

#ขอแสดงความยินดี
ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 จาก Finance Leadership Program Global Business Challenge 2021 (GBC FLP) จัดโดย Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) โดยมี ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล เป็นที่ปรึกษา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: BBA Thammasat University Bangkok Thailand

โดยคุณ : Admin เมื่อ 22 กันยายน 2021 : 20:58:21  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป