"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
BBA ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์ CHULALONGKORN CASE DISCOVERY 2021

BBA ธรรมศาสตร์
คว้าแชมป์ CHULALONGKORN CASE DISCOVERY 2021

ขอขอบคุณ จุลสารธรรมศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2564

👉 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pr.tu.ac.th/journal/2564/09-2564/index.html

โดยคุณ : Admin เมื่อ 22 กันยายน 2021 : 20:46:2  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป