"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Triple Crown - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุกวันนี้ ทิศทางและเทรนด์การบริหารธุรกิจระดับโลก มักถูกชี้นำโดย สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกด้านบริหารธุรกิจ ยักษ์ใหญ่ 3 สถาบัน คือ 1. EFMD 2. AACSB 3. AMBA ซึ่งทั้ง 3 สถาบันยังให้การให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาแก่ “คณะบริหารธุรกิจ” โดยมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองจะเรียกว่า “เป็นผู้ครอบครอง Crown” 👑

แม้ว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจจะมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทั่วโลก แต่มีไม่ถึง 1% ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานครบทั้ง 3 สถาบัน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (TBS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การนำของ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลับทำได้สำเร็จ นับเป็น 1 ในจำนวน 1% ที่ได้ครอบครอง “Triple Crown” ครบทั้ง 3 สถาบัน

🔴 รศ.เกศินี ยังเป็นหนึ่งเดียวของไทย ที่ได้นั่งเก้าอี้บอร์ดสูงสุดของ EFMD (Board of Trustees) ที่จะได้ร่วมกำหนดนโยบายชี้นำการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับนานาชาติควรไปทิศทางใด

🔺 Read more:
https://tu.ac.th/thammasat-170864-gasinee-witoonchart...

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Thammasat University

โดยคุณ : Admin เมื่อ 15 กันยายน 2021 : 23:24:51  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป