"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เชิญศิษย์ธรรมศาสตร์ร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

#สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ #บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

#เชิญศิษย์ธรรมศาสตร์ร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า"

โดยแจ้งข้อมูลเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภัย 5-45 เปอร์เซ็นต์
"ให้คุณอุ่นใจ..ในทุกการเดินทาง"

#เอกสิทธิ์เฉพาะลูกแม่โดมเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สนง.ธรรมศาสตร์สัมพันธ์(ศิษย์เก่า) โทร. 02-613-3775 - 8, 088-670-0486

#ลงทะเบียนใช้สิทธิ์
https://forms.gle/gu8QNyWU9DJSxa8s7

โดยคุณ : Admin เมื่อ 15 กันยายน 2021 : 23:20:0  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป