"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ประชุมจัดงานกาชาดประจำปี 2564

#สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ (ศิษย์เก่า)
#สภากาชาดไทย


วันนี้ (15 กย. 2564 ) เวลา 14.00 น. คุณอุไรวรรณ ชาติทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอำนวยการหน่วยงานต่างๆ ที่จัดงานกาชาดประจำปี 2564 ของสภากาชาดไทย โดยมี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team

โดยคุณ : Admin เมื่อ 15 กันยายน 2021 : 23:15:13  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป