"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
5 คอร์สการเงินออนไลน์ฟรี! อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: www.krungsri.com/

โดยคุณ : Admin เมื่อ 13 กันยายน 2021 : 0:9:30  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป