"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือนักศึกษากรณีนักศึกษาติดเชื้อ COVID

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือนักศึกษากรณีนักศึกษาติดเชื้อ COVID-19 รอบที่ 2

🔺อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://satu.colorpack.net/.../th/news/item/2375-covid-19-2

โดยคุณ : Admin เมื่อ 12 กันยายน 2021 : 14:48:1  

ความเห็นที่ 1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Thammasat Student Affairs : กองกิจการนักศึกษา

โดย Admin [ 12 กันยายน 2021 : 14:48:52 ]

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป