"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์ข่าว จากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มธ.

ประชาสัมพันธ์ข่าว จากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มธ. สำหรับบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สนใจในด้านการวิจัย สามารถมาดำเนินการผ่านสำนักงานฯ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้าข่ายการพิจารณารับรองโครงการแบบช่องทางด่วน (Fast Track) โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% ข้อมูลเพิ่มเติม
http://

ติดต่อเราได้ที่
โทร: 025644440 ต่อ 77662 77664 77657
E: thammasatsat@gmail.com
Facebook: tusatofficial


ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยคุณ : Admin เมื่อ 12 กันยายน 2021 : 14:6:55  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป