"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สร้าง 7 อุปนิสัยดีๆ หลัง COVID

วันนี้หยิบแนวคิดจาก รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับการใช้ชีวิตในโลกหลังโควิด-19 มาฝากกันค่ะ ✨

เมื่อโควิดอยู่กับเรามาเกือบ 2 ปี ต่างคนต่างได้เรียนรู้ และได้ทดลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมากมาย ซึ่งนั่นอาจเป็นสิ่งที่เราจะสามารถเก็บได้ระหว่างทาง และระหว่างเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นนี้ นำไปสู่การสร้างอุปนิสัยดี ๆ ให้ติดตัวเราในอนาคตต่อไปได้ไม่มากก็น้อย มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Thammasat University

โดยคุณ : Admin เมื่อ 11 กันยายน 2021 : 16:24:53  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป