"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชวนอ่านบทความ

#ชวนอ่านบทความ
คอลัมน์ ทัศนะจากผู้อ่าน: จะปฏิรูปตำรวจ ฝากปฏิรูปสงฆ์ด้วย

✨โดย รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์

ขอขอบคุณ : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2564

#ThammasatBusinessSchool #TripleCrown #TBSTU
#TogetherBeStrong #บทความ #กรุงเทพธุรกิจ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Thammasat Business School

โดยคุณ : Admin เมื่อ 11 กันยายน 2021 : 16:17:20  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป