"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์-รับสมัครนักศึกษามธ.ชั้นปีที่ 1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 #เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2564 โดยให้ #ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (ทุนเต็ม/ทุนบางส่วน)

📌การคัดเลือก
- ตรวจสอบใบสมัคร
📌- กิจกรรมคัดสรร (จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Team ซึ่งมีขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยการเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน และบันทึกวิดีโอ ระยะเวลา: ตลอดทั้งวัน)
📌- การสัมภาษณ์ (จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Team ซึ่งมีขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยการเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน และบันทึกวิดีโอ ระยะเวลา: 30 นาที)
- การสำรวจสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
📌สนใจสมัคร คลิกดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครได้ที่ http://www.relations.tu.ac.th/news/detail.aspx?id=1066&cid=6
แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์นะคะ

#ดอกผลแห่งการแบ่งปันสู่การสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
#ครอบครัวกองทุนฯ


โดยคุณ : Admin เมื่อ 11 กันยายน 2021 : 16:5:29  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป