"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ (ศิษย์เก่า)
#สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ (ศิษย์เก่า)
ค่ำวันนี้(10 กย.64) เวลา 19.00 น. คุณ อุไรวรรณ ชาติทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3 กับทีมงานคัดเลือก นศ เพื่อรับทุนกองทุนทำบุญวันเกิด

#โดยมีการประชุมออนไลน์ เพื่อรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สาระสำคัญ ได้แก่ นศ.ปัจจุบัน นำเสนอกระบวนการ ขั้นตอน กิจกรรมที่ใช้ ในระบบ online โดยที่ประชุมขอให้ปรับลดกิจกรรมที่มี KPI ซ้ำกัน
ประเด็น ข้อเสนอของศิษย์เก่า ได้แก่ ขอนโยบายของกรรมการกองทุน ซึ่งกรรมการอยู่ในระหว่างการนัดหมาย
จะมีการประชุม 1-2 สัปดาห์นี้
การปรับกิจกรรม/การประชุมกรรมการกองทุน จะทำคู่ขนาดกันไป เพื่อเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

#ดอกผลแห่งการแบ่งปันสู่การสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
#ครอบครัวกองทุน


โดยคุณ : Admin เมื่อ 11 กันยายน 2021 : 15:54:34  

ความเห็นที่ 1

#ดอกผลแห่งการแบ่งปันสู่การสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
#ครอบครัวกองทุน


โดย Admin [ 11 กันยายน 2021 : 15:55:27 ]

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป