"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ยอดโควิดวันนี้ 4 กันยายน 2564

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: www.postjung.com

โดยคุณ : Admin เมื่อ 4 กันยายน 2021 : 11:27:55  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป