"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
12 วิธีดูแลตัวเองหลังฉีดวัคซีน COVID-19

ฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้วก็ยังต้องดูแลตัวเองให้ดี ไม่ว่าจะด้านสุขภาพโดยรวม กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มากกว่าเดิม รวมไปถึงการ Save ตัวเองจากโควิด 19 ก็ยังต้องทำกันต่อไป จนกว่าประเทศไทยจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งก็คือประชากรได้รับวัคซีน 70% ขึ้นไปนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: www.kapook.com

โดยคุณ : Admin เมื่อ 4 กันยายน 2021 : 11:16:50  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป