"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เล่าใหม่ (ในเรื่องเดิมๆ) จากมุมมองสตรีนิยม เควียร์ & เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

#โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมเวทีวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานปลายภาคของนักศึกษาโรงเรียนภาคฤดูร้อนในหัวข้อ
"เล่าใหม่"* (ในเรื่องเดิมๆ): จากมุมมองสตรีนิยม เควียร์ & เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ออนไลน์ผ่าน Zoom
ติดต่อขอลิงค์ได้ที่ summerschool.seas@gmail.com


โดยคุณ : Admin เมื่อ 3 กันยายน 2021 : 20:11:24  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป