"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รับสมัคร นมธ.รุ่นที่ 18

💰#เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นรวดเร็ว

และรุนแรงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและวิถีการใช้ชีวิตของเราทุกคน
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำความเข้าใจ และเตรียมรับมือกับ "#เศรษฐกิจไทย ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก" 💹🥇

📣📣#เชิญชวนสมัคร นมธ.รุ่นที่ 18 วันนี้ - 15 ตุลาคม 64
อบรมระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 64 - 21 ก.พ. 65 (ทุกวันจันทร์)

🏫สมัครเรียนได้ที่ https://forms.gle/B3yaRjxyBKWZkaLr5
☎สอบถามโทร. 080-574-0042

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: LTP

โดยคุณ : Admin เมื่อ 3 กันยายน 2021 : 20:8:9  

ความเห็นที่ 1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: LTP

โดย Admin [ 3 กันยายน 2021 : 20:8:47 ]

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป