"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ฤกษ์ดีประจำเดือน กันยายน 2564

ฤกษ์ดีประจำเดือน กันยายน 2564
วันที่ 1 - ไม่เหมาะกับคนเกิดปีมะเมีย
วันที่ 14 - ไม่เหมาะกับคนเกิดปีมะแม
วันที่ 18 - ไม่เหมาะกับคนเกิดปีกุน
วันที่ 24 - ไม่เหมาะกับคนเกิดปีมะเส็ง
วันที่ 26 - ไม่เหมาะกับคนเกิดปีมะแม
วันที่ 30 - ไม่เหมาะกับคนเกิดปีกุน

🎋อยากทำสิ่งใดให้ราบรื่น ต้องอาศัยฤกษ์ยามที่เหมาะสม
เพราะในแต่ละวันมีพลังงานที่ดีไม่เหมือนกัน🎋

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:
DestinySoln

โดยคุณ : Admin เมื่อ 3 กันยายน 2021 : 19:56:52  

Member
191 ศิษย์เก่า และ 52 บุคคลทั่วไป