"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตั้ง Community Isolation

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จับมือ รพ.บางละมุง-เทศบาลตำบลโป่ง ตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน "Community Isolation" ต.โป่ง ใช้พื้นที่ ECO HOTEL รองรับผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวได้สูงสุด 48 เตียง ลดความหนาแน่นของผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางละมุง

🔺Read more: https://tu.ac.th/thammasat-310864-pattaya-campus-eco...

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Thammasat University

โดยคุณ : Admin เมื่อ 2 กันยายน 2021 : 22:38:43  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป